| Autor: redakcja1

Pogłębiająca się tendencja spadkowa na rynku baraniny

W Unii Europejskiej od siedmiu miesięcy ceny owiec i jagniąt maleją. Początkowo, a zatem w końcowych miesiącach 2015 r. roczne stopy zniżki cen były stosunkowo małe, ale z początkiem 2016 r. zaczęły się zwiększać - poinformowała Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Pogłębiająca się tendencja spadkowa na rynku baraniny
W I kwartale 2016 r. cena jagniąt wyniosła w UE-28 586 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 8% mniejsza niż rok wcześniej. W kwietniu, jej spadek w ujęciu roku pogłębił się do 9%, a cena jagniąt wyniosła 562 EUR/100 kg. W maju osiągnęła ona 543 EUR/100 kg i była o 6% niższa niż w rok wcześniej.
 
Cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 EUR/100 kg wagi poubojowej, w kwietniu 527 EUR, a w maju 519 EUR/100 kg. W odniesieniu do porównywalnych okresów sprzed roku ceny te były mniejsze odpowiednio o 5%, 6% i 4%.
 
Cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro w I kwartale 2016 r. wyniosła 382 EUR/100 kg wagi poubojowej i była niższa niż przed rokiem o 4%. Zniżka tej ceny była nieco mniejsza niż przeciętnej ceny unijnej, ale w kolejnych dwu miesiącach pogłębiła się do 12%. Cena polskich owiec ciężkich wyniosła w kwietniu 371 EUR, a w maju 360 EUR/100 kg wagi poubojowej.
 
Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że średnia cena zakupu owiec wyniosła w I kwartale 2016 r. 8,11 zł/kg i była niższa niż rok wcześniej o 5%. Wchodząca w skład tej średniej, cena owiec o wadze 36-40 kg zmalała w tym czasie o 6%, a cena jagniąt o wadze 12-17 kg zwiększyła się o 2%.
 
W kwietniu cena zakupu owiec wyniosła 7,21 zł/kg i była o 18,3% mniejsza niż w kwietniu 2015 r. Duży jej spadek wynikał głównie z tego, że 69% sprzedawanych owiec należało do kategorii wagowej 31-36 kg. Były to więc owce, których ceny są z reguły niższe.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: