| Autor: redakcja1

O 13% wzrosło pogłowie owiec w Polsce

Jak wynika z nieostatecznych danych GUS, w grudniu 2016 r. pogłowie owiec wyniosło 244,2 tys. sztuk i było o 29,1 tys. sztuk - 13,5% wyższe niż w grudniu 2015 r.

O 13% wzrosło pogłowie owiec w Polsce
Liczba maciorek owczych zmalała do 141,3 tys. sztuk, a więc o 4 tys. sztuk - 2,8%. Był to trzeci, następny wzrost pogłowia owiec, ale drugi któremu towarzyszyła zniżka pogłowia maciorek. W grudniu 2015 r. pogłowie owiec zwiększyło się w skali roku o 6,9%, a maciorek o 8,1%.
 
Jak zauważa Danuta Zawadzka z IERiGŻ, w czerwcu 2016 r. zwyżka pogłowia owiec była niższa i wyniosła 3,9%. Pogłowie maciorek owczych zmalało wówczas o 4,1%. Zasadniczym powodem wzrostu pogłowia owiec jest w miarę stabilna rentowność chowu, wsparta płatnością do owiec.
 
W 2016 r. cena skupu owiec była ekwiwalentem 4,2 kg mieszanki dla jagniąt względem 4,3 kg w 2015 r. Płatność do owiec pojawiła się w nowym systemie płatności bezpośrednich, obowiązujących w latach 2015-2020. Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku powyżej 12 miesięcy, ale przyznawana jest do wszystkich owiec w gospodarstwie.
 
Spadek pogłowia maciorek owczych trzeba traktować, jako zapowiedź nadchodzącej ponownie tendencji zniżkowej pogłowia.


Tagi:
źródło: