Produkcja zwierzęca

 • 2020-07-13

  Jakość handlowa jaj

  W marcu i kwietniu 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej jaj. Objęto nią 66 podmiotów zajmujących się sortowaniem, znakowaniem i pakowaniem jaj.

 • 2020-07-13

  Sytuacja w produkcji zwierzęcej

  Sytuacja w produkcji zwierzęcej, przy stabilnych cenach zbóż w skupie i zwyżce cen na targowiskach oraz rosnących cenach pasz, kształtowała się w 2019 r. przede wszystkim pod wpływem możliwości eksportowych i zmian cen głównie na europejskich rynkach rolnych silnie skorelowanych z cenami na rynkach krajowych.

 • 2020-07-13

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (05.07.2020)

  W dniach od 29 czerwca do 5 lipca 2020 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen indyków i ćwierćtuszy wołowych, półtuszy wieprzowych, a także wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2020-07-10

  Ceny świń rzeźnych w Unii Europejskiej

  Na rynku wewnętrznym UE, szczególnie w krajach będących dużymi producentami i eksporterami wieprzowiny ceny żywca wieprzowego od marca br. wykazują obniżkę.

 • 2020-07-09

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (28.06.2020)

  W dniach od 22 do 28 czerwca 2020 roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen indyków i ćwierćtuszy wołowych, a także spadek cen tuszek kurcząt patroszonych i półtuszy wieprzowych.

 • 2020-07-09

  Sytuacja na rynku drobiu

  Według MRiRW, sytuacja na rynku mięsa drobiowego zmienia się dynamicznie.

 • 2020-07-09

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (28.06.2020)

  W dniach od 22 do 28 czerwca 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano wzrost cen kurcząt brojlerów, a także spadek cen żywca wieprzowego, wołowego i indyczego.

 • 2020-07-08

  Rynek mięsa w Polsce (28.06.2020)

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

 • 2020-07-07

  Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa

  W celu przeciwdziałania sporemu spadkowi cen spowodowanego pandemią koronawirusa Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

 • 2020-07-07

  Ceny prosiąt w Unii Europejskiej

  W Unii Europejskiej od września 2019 r. utrzymywała się zwyżka cen prosiąt, jednak w kwietniu i maju br. w wielu krajach członkowskich prosięta potaniały.

 • 2020-07-06

  Krajowe ceny skupu trzody chlewnej

  W Polsce ceny skupu trzody chlewnej, po odnotowanym spadku w styczniu br. w następnych miesiącach pierwszego kwartału się zwiększyły. Jednak w kwietniu 2020 r., w wyniku spadku dostaw do skupu, spowodowanego ograniczeniami związanymi z COVID-19 nastąpiła ich obniżka.

 • 2020-07-06

  Ceny mleka na rynkach zagranicznych

  Od bieżącego roku ceny mleka w USA wykazywały dalszy dynamiczny spadek w wyniku światowego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń i obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi, a także transporcie towarów.