Produkcja zwierzęca

 • 2020-02-26

  Spadek eksportu wieprzowiny

  W 2019 r. niższa krajowa podaż wieprzowiny oraz brak możliwości sprzedaży tego asortymentu z powodu ASF na rynki nieuznające regionalizacji, np. na rynek chiński, japoński i południowokoreański przyczyniły się do spadku wysyłki produktów wieprzowych z Polski.

 • 2020-02-25

  Eksport polskiego mleka

  Polska branża mleczarska, dysponując nowoczesną bazą surowcową oraz zaawansowanymi technologicznie liniami produkcyjnymi, jest liczącym się eksporterem mleka i jego przetworów zarówno w UE, jak i na świecie.

 • 2020-02-25

  Globalna produkcja wołowiny będzie mniejsza

  W efekcie postępującego procesu integracji i globalizacji na poziom cen produktów rolnych, w tym także wołowiny, w Polsce mają wpływ nie tylko uwarunkowania podażowo-popytowe w kraju, ale również u czołowych producentów wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro.

 • 2020-02-25

  20, 21, 22, 23 i 24 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r.

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 21-23 lutego 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 20, 21, 22, 23 i 24 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-02-25

  Wzrost krajowej produkcji mleka

  Produkcja surowca (według IERiGŻ-PIB) może osiągnąć poziom 14,3 mld litrów, a więc to więcej o 2% od przewidywanego na 2019 r.

 • 2020-02-25

  Spadek cen kurcząt brojlerów

  Na rynku krajowym w grudniu 2019 r. odwróceniu uległ utrzymujący się od września zniżkowy trend cen zakupu kurcząt brojlerów.

 • 2020-02-24

  19 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r.

  Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 21 lutego 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 19 w 2020 r. ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 • 2020-02-24

  Niskie ceny tuszek kurcząt brojlerów

  Ceny tuszek kurcząt brojlerów (65%) produkowanych w Polsce należą do najmniejszych na rynku UE, ale krajowi eksporterzy muszą się liczyć z silną konkurencją ze strony czołowych eksporterów z krajów trzecich, głównie z rynku brazylijskiego.

 • 2020-02-22

  Handel zagraniczny drobiem

  W 2019 r. za granicę wywieziono 1,8 mln ton produktów drobiowych za 3,1 mld EUR - 13,1 mld zł.

 • 2020-02-21

  Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi

  Od akcesji do UE zwiększa się wartość i wolumen eksportu produktów mięsnych z Polski, co pozwala na utrzymanie czołowej pozycji pośród unijnych eksporterów tego asortymentu.

 • 2020-02-21

  Handel zagraniczny wieprzowiną

  W 2019 r. wysyłka żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniosła 744 tys. ton, a więc to mniej o 9% niż w roku 2018.

 • 2020-02-21

  Handel zagraniczny wołowiną i cielęciną

  W 2019 r. z Polski wywieziono 471 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, czyli o 2% mniej niż przed rokiem, a całkowite zyski z wysyłki obniżyły się o 5% do 1,5 mld EUR - 6,6 mld zł.