| Autor: redakcja1

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt a Prawo łowieckie

12 grudnia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która wpływa również na kształt ustawy Prawo łowieckie.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt a Prawo łowieckie
W projekcie tym znalazły się zapisy regulujące kwestie wykonywania polowania w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zdaniem projektodawcy usprawni to oraz ujednolici te zasady.
 
Zaproponowane zmiany skutkować będą powstaniem normy prawnej, która nakłada obowiązek współpracy organów samorządowych z dzierżawcami obwodów łowieckich, w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Taki sam obowiązek nałożony zostaje na nadleśniczych PGL LP. Przyjęcie tych regulacji zaangażuje samorządy do współpracy z dzierżawcami oraz zarządcami obwodów łowieckich w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
 
W uzasadnieniu do przedstawionego projektu znalazły się również zapisy, które nakładają na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek dokarmiania zwierzyny, w szczególności wtedy, gdy w istotny sposób może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich są uprawnieni do naruszania prawa do korzystania z nieruchomości w celu realizacji obowiązku dokarmiania, jednak dopiero po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub zarządcą gruntu. Jednocześnie dokarmianie przestaje być obligatoryjne, jak dotychczas, a przyjmie formę fakultatywną. Będzie zatem stosowane jedynie wtedy, gdy działanie to nie będzie stwarzało zagrożenia epizootycznego i będzie realizowane w zależności od potrzeb w celu zapewnienia bytu zwierzynie w trudnych warunkach atmosferycznych, ciężkich zim lub w celu ograniczenia szkód w uprawach i płodach rolnych, w związku z zatrzymaniem zwierzyny w lesie.
 
Do projektowanych zapisów zostały również wprowadzone instrumenty, które wiążą się z najbardziej surową sankcją dla dzierżawcy obwodu łowieckiego, tj. utratą obwodu łowieckiego. Zdaniem rządzących stanowi najlepszy element motywujący do realizacji zadań państwa w zakresie zwalczania ASF. Jak czytamy w uzasadnieniu: „rozwiązanie to daje także wprost instrument pozwalający Polskiemu Związkowi Łowieckiemu (PZŁ) wyciągać konsekwencje w stosunku do kół łowieckich niedostosowujących się do wytycznych państwa, za które odpowiada Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Rozwiązanie to ułatwi PZŁ realizacje powierzonych mu zadań w zakresie zwalczania ASF poprzez wpływ na podstawowe ogniwo Zrzeszenia, czyli koła łowieckie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!