Produkcja zwierzęca

 • 2020-06-03

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (17.05.2020)

  W dniach od 11 do 17 maja 2020 roku w Polsce zaobserwowano spadek cen indyków, ćwierćtuszy wołowych, półtuszy wieprzowych i wzrosty cen tuszek kurcząt patroszonych.

 • 2020-06-02

  Ceny żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego (17.05.2020)

  W dniach od 11 do 17 maja 2020 roku w stosunku do notowań sprzed tygodnia zaobserwowano spadek cen żywca wieprzowego, indyczego, a także wzrost cen kurcząt brojlerów oraz żywca wołowego.

 • 2020-06-02

  Ceny drobiu w Polsce (17.05.2020)

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 10 do 17 maja 2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek większości cen drobiu. Jedynie ceny kurcząt typu brojler wzrosły.

 • 2020-06-01

  Ceny mleka na rynkach zagranicznych

  Od początku 2020 r. ceny mleka w USA wykazywały dalszy dynamiczną zniżkę w wyniku światowego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz związanych z tym ograniczeń i obostrzeń w przemieszczaniu się ludzi, a także transporcie towarów.

 • 2020-06-01

  Ceny skupu świń rzeźnych (17.05.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 10 do 17 maja 2020r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce spadły ceny półtusz wieprzowych wszystkich klas.

 • 2020-05-31

  Ceny produktów drobiowych w Polsce (17.05.2020)

  Według ekspertów resortu rolnictwa w analizowanym czasie na krajowym rynku podrobów drobiowych, najbardziej podrożały tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 10,5% do 4430 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 5424 zł/t, a najmniej w południo-wschodnim – 4329 zł/t.

 • 2020-05-29

  Ceny jaj spożywczych w Polsce (17.05.2020)

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 10 do 17 maja 2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup jaj spożywczych w Polsce zaobserwowano spadek cen jaj we wszystkich klasach.

 • 2020-05-29

  W kwietniu potaniały pasze dla drobiu

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu o 0,8% potaniały pasze dla drobiu do 1394 zł/t, przy czym w marcu było to 1405 zł/t.

 • 2020-05-28

  Apel hodowców koni oraz pracowników stadnin

  – Przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich oraz Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP wystosowali do mnie listy, w których zwrócili się z prośbą o wsparcie ich starań w przeciwstawianiu się zorganizowanej nagonce medialnej oraz podjęcie zdecydowanych działań, w celu poinformowania opinii publicznej o faktycznej sytuacji hodowli koni arabskich w Polsce...

 • 2020-05-28

  Ceny skupu mleka w Polsce

  Jak wynika z danych GUS w kwietniu 2020 r. dostawcy za surowiec otrzymywali 132,89 zł/hl, a więc mniej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 2% niż przed rokiem.

 • 2020-05-28

  W kwietniu potaniały pasze dla trzody chlewnej

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu o 5% potaniały pasze dla trzody chlewnej do 1477 zł/t, przy czym w marcu było to 1554 zł/t.

 • 2020-05-27

  Skup mleka w Unii Europejskiej

  Jak wynika z danych KE w okresie dwóch miesięcy 2020 r. unijni producenci dostarczyli do skupu 26 mln ton mleka, a więc o 3% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.