| Autor: redakcja1

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt a Prawo łowieckie

12 grudnia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która wpływa również na kształt ustawy Prawo łowieckie.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt a Prawo łowieckie
Dotychczas PZŁ mógł jedynie wprowadzać określone wytyczne na zasadzie zaleceń, co zdecydowanie osłabiało skuteczność walki z chorobą. Wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego albo – odpowiednio – uchylenia decyzji wyłączającej obwód łowiecki z wydzierżawienia i przekazującej go w zarząd w przypadku niewykonywania przez dzierżawców albo zarządców planów łowieckich jest rozwiązaniem niezbędnym dla podniesienia skuteczności walki z ASF.”
 
Zabezpieczeniem dzierżawców przed nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym będzie konieczność przedstawienia obiektywnych przesłanek oraz będzie wymagało uzyskania opinii PZŁ albo wniosku PZŁ. Projekt ten znosi prawo pierwszeństwa w przedłużaniu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego dotychczasowemu dzierżawcy, gdyż wcześniejsze zapisy zdaniem ustawodawcy, pozbawiały wydzierżawiającego możliwości skutecznego egzekwowania obowiązków ciążących na dzierżawcach, oczywiście w zakresie działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
 
Przyjęto również regulację wprowadzającą normę, która umożliwi wykonywanie działań polegających na redukcji dzików w terenach miejskich bez użycia broni palnej, a także zapewni bezpieczeństwo publiczne. Jednocześnie uregulowano kara grzywny sytuację celowego utrudniania i uniemożliwiania polowania z powodów m.in. ideologicznych.
 
Zaproponowano również zmianę wysokości ryczałtu z 70% do 80% kwoty przysługującej myśliwemu, który wykonuje odstrzał sanitarny zwierząt nakazany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub wojewodę. Zdaniem projektodawcy stanowić to będzie dodatkową motywację do szybkiej i sprawnej realizacji odstrzału sanitarnego. Pozostałe 20% kwoty ryczałtu powinno przysługiwać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Ponadto przewiduje się zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt (pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą wykonująca odstrzał sanitarny), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub uposażenia. W ciągu roku kalendarzowego ten czas nie może przekroczyć 6 dni. Nieobecność pracownika musi zostać uzgodniona z pracodawcą.
 
Zgodnie z przyjętym projektem powiatowi lekarze weterynarii oraz wojewodowie uzyskali uprawniania do wydawania zakazów i nakazów związanych z zagrożeniem pojawienia się lub wystąpienia choroby zakaźnej. Do narzędzi tych należą między innymi wprowadzanie czasowych zakazów dokarmiania, nakazy określonego sposobu zagospodarowania tusz oraz odłów czy też poszukiwanie padłych tusz.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!