| Autor: redakcja1

Rzeźnie rolnicze – co należy wiedzieć

Już 18 lutego 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujące funkcjonowanie rzeźni rolniczych, zlokalizowanych w gospodarstwie rolnym.

Rzeźnie rolnicze – co należy wiedzieć
To kolejne rozporządzenie, które podobnie jak przepisy o rolniczym handlu detalicznym czy planowane, nowe działanie „Dobrostan” w ramach PROW służy skracaniu łańcucha spożywczego i przejmowanie przez rolników większych marży za produkowane w gospodarstwie płody rolne. Rozporządzenie określa minimalne warunki, które musi spełniać taka rzeźnia. W tym artykule przedstawiamy podstawowe zapisy rozporządzenia zachęcając jednak do lektury samego rozporządzenia oraz kontaktowania się w tej sprawie z powiatowymi lekarzami weterynarii.
 
Po pierwsze rzeźnia rolnicza musi funkcjonować przy gospodarstwie rolnym prowadzącym produkcję zwierzęcą i powinno się w niej ubijać zwierzęta pochodzące z tego gospodarstwa. Rozporządzenie określa dzienne i roczne limity takiego uboju. Na przykład w rzeźni rolniczej dziennie będzie można ubić 6 sztuk tuczników czy 1 sztukę bydła w wieku powyżej 3 miesięcy. Rozporządzenie dopuszcza ubój zwierząt z innych gospodarstw rolnych, pod warunkiem, że są one położone na terenie tego samego powiatu co gospodarstwo, przy którym funkcjonuje rzeźnia.
 
W rzeźni musi być dostęp do jednej toalety, podłączonej do sprawnego systemu kanalizacyjnego i wody, przy czym drzwi do tej toalety nie mogą otwierać się bezpośrednio na pomieszczenie rzeźni. Rzeźnia musi dysponować pomieszczeniem do zmiany odzieży dla osób dokonujących uboju i rozbioru mięsa. Dodatkowy musi znajdować się w niej wydzielone miejsce lub pojemnik na sprzęt i środki do czyszczenia i odkażania.
 
Rzeźnia musi posiadać wyodrębnione miejsce, w którym można wyizolować zwierzęta chore na chorobę zakaźną lub podejrzane o taką chorobę, szczególnie kiedy ubijane są zwierzęta z innych gospodarstw z terenu tego samego powiatu.
 
Rzeźnia może składać się z jednego pomieszczenia, pod warunkiem, że inne czynności takie jak patroszenie, skórowanie, rozbiór mięsa odbywają się w innym czasie niż sam ubój. Ponad to po uboju zwierząt pomieszczenie to jest czyszczone i dezynfekowane. W pomieszczeniu rzeźni muszą znajdować się urządzenia umożliwiające mycie i dezynfekcję rąk personelu, stosowne środki i pojemniki na zużyte ręczniki papierowe.
 
Musi być ona wyposażona w urządzenia do mycia i dezynfekcji narzędzi a temperatura wody przeznaczonej do tych celów musi przekraczać 82oC.
 
Mięso pochodzące z rozbioru powinno być przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu lub w dwóch osobnych urządzeniach chłodniczych – jednym dla mięsa niepakowanego i jednym dla miejsca pakowanego.
 
Przy uboju zwierząt należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009. Osoba dokonująca uboju powinna przejść specjalistyczne szkolenie w tym zakresie oraz odbyć 3 miesięczny staż na stanowisku ubojowym.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!