| Autor: redakcja1

Ceny OMP w UE stabilne

Od drugiego miesiąca 2016 roku w Unii Europejskiej notowane było wyhamowanie zniżkowego trendu cen OMP, który trwał praktycznie od drugiego kwartału 2015 r., ale z krótkotrwałym odbiciem na przełomie września i października 2015 r. - podaje FAMMU/FAPA.

Ceny OMP w UE stabilne

Ceny OMP

Szósty miesiąc 2016 roku przyniósł wzrosty cen OMP w UE, a w lipcu notowana jest stabilizacja w granicy podobnej do ceny interwencyjnej. W dniu 13 lipca 2016 roku przeciętna ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,70 EUR/kg, a więc była więc o 0,14% większa niż przed miesiącem, przy tym pozostając na pułapie o 3,71% mniejszym niż w porównywalnym czasie 2015 r.
 
W omawianym okresie spadkom uległy za to ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,57 EUR/kg, a zatem mniejszy o 7,1% niż przed rokiem i o 3,1% w skali miesięcznej. W ujęciu PLN w skali rocznej zaobserwowano z kolei spadek z 7,1 PLN/kg do 6,95 PLN/kg. Wyższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP odnotowano na rynku czołowego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W połowie lipca 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one w granicy 1,76 EUR/kg, tj. 2,3% wzrost w obrębie miesiąca.
 
W przypadku drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano nieco niższą cenę OMP niż w Niemczech wynoszącą 1,73 EUR/kg, co było o 0,57% mniejszą stawką niż przed miesiącem. Obserwowana na przełomie marca i kwietnia stabilizacja cen oraz czerwcowe wzrosty związane są z funkcjonowaniem skupu interwencyjnego po stałej cenie 1,698 EUR/kg oraz skupem na drodze przetargów po 31 marca, gdy został wypełniony interwencyjny kontyngent skupu OMP.
 
Od dnia 20 kwietnia podniesiono limity ilościowe na zakup OMP w obrębie skupu interwencyjnego i tym samym zamknięto procedurę przetargową. Zwiększenie limitów przyczyniło się do wyhamowania trendu zniżkowego i wzrostów, ale wątpliwym jest, aby ceny OMP w najbliższym czasie w skali całej Unii zwiększyły się ponad próg interwencyjny. Jak pokazują ostatnie notowania, przeciętna ważona cena OMP w UE po osiągnięciu poziomu ceny interwencyjnej wykazuje nieznaczne wahania w skali tygodniowej.
 
Presję na ceny przetworów mlecznych w UE nadal wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Poza tym niesprzyjająco dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o sporych zwyżkach dostaw mleka w czołowych krajach produkcyjnych, np. o 18,5% w Irlandii, o 11,9% w Holandii, o 5,6% w Danii, o 5,1% w Polsce, a także o 1,3% we Francji.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: