| Autor: redakcja11

Irlandia i Holandia po zniesieniu kwot mlecznych

W I połowie 2016 r. Irlandia i Holandia należały do krajów charakteryzujących się największą dynamiką wzrostu skupu mleka wśród głównych jego producentów w UE. W Holandii dostawy zwyżkowały o 12,6% (r/r) do 7,3 mln t, a w Irlandii o 10,3% do 3,7 mln t.

Irlandia i Holandia po zniesieniu kwot mlecznych

Dodatkowo w pierwszym roku po zniesieniu kwot (IV 2015 r. - III 2016 r.) dostawy mleka w tych krajach zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem odpowiednio o 11,9 i 18,6%. Tendencje te są zgodne z wcześniejszymi prognozami specjalistów, wg których Holandia i Irlandia wymieniane były w gronie krajów, o największym potencjale do zwiększenia produkcji.

 

Jak wskazują analitycy BGŻ BNP Paribas, tak istotna dynamika przyrostu dostaw mleka oraz trudna sytuacja na światowym rynku mleczarskim nie pozostała bez wpływu na sytuację producentów. Obniżki cen skupu mleka w tych krajach były głębsze niż średnio w UE. W I połowie 2016 r., w odniesieniu do tego samego okresu przed rokiem, średnie ceny skupu mleka w Irlandii spadły o 18%, a w Holandii o 14%, podczas gdy dynamika obniżki cen mleka w tym okresie w UE wyniosła 11%.

 

Zwiększająca się podaż mleka na tamtejszych rynkach znalazła odzwierciedlenie w większej produkcji artykułów mleczarskich. Wg danych KE, w Holandii w I połowie 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem z zeszłego roku, w największym stopniu, bo o 28,8% do 83,7 tys. t wzrosła produkcja pełnego mleka w proszku (PMP). Holandia jest dominującym producentem PMP w UE, a jej udział w łącznej produkcji UE, w I połowie 2016 r. zwiększył się o blisko 4 pkt. proc. (r/r) do 24%.

 

Produkcja masła zwyżkowała o 14,1% do 85,2 tys. t, a serów o 9,0% do 449,9 tys. t. Co więcej, zakłady w Holandii wytworzyły też więcej o 8,3% odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), tj. 39,3 tys. t. Z kolei spadła produkcja napojów fermentowanych - o prawie 20% do 120,9 tys. t. Holandia w I połowie br. była czwartym producentem serów w Unii, piątym masła, a szóstym OMP.

 

Natomiast w Irlandii, w I połowie 2016 r., znaczący wzrost produkcji zaobserwowano w przypadku OMP, o 28,9% (r/r) do 67,5 tys. t. masła o 11,3% do 101,3 tys. t, a śmietany o 10,9% do 7,3 tys. t. Tym samym Irlandia w I połowie 2016 r. była czwartym producentem masła w UE i piątym OMP. Komisja Europejska nie podaje danych dla Irlandii dotyczących produkcji serów.

 

Zwiększona produkcja kierowana była być może w większości na eksport. Jak podaje KE w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. sprzedaż wszystkich głównych kategorii produktów mleczarskich z Holandii był większy niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Wysyłki masła wzrósły o 37%, serów o 17%, mleka w proszku i napojów fermentowanych o 11%, a mleka płynnego i śmietany o 7%.

 

Inaczej, wyglądała sytuacja w przypadku Irlandii, gdzie sprzedaż zagraniczna mleka w proszku w I połowie 2016 r. wzrosła o 37% (r/r), napojów fermentowanych o 28%, a serów i twarogów o 1%. Niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem był natomiast eksport mleka płynnego i śmietany aż o 52% a także masła o 13%. Tagi:
źródło: