| Autor: redakcja1

Niższe spożycie przetworów mleczarskich w Polsce

Trudna sytuacja gospodarcza w latach 2012-2013, a także wysokie ceny detaliczne przetworów mleczarskich, przyczyniły się do spadku konsumpcji większości artykułów mlecznych w Polsce – podaje Bank BGŻ.

Niższe spożycie przetworów mleczarskich w Polsce
Z badań budżetów gospodarstw domowych GUS wynika, że w minionym roku średnio miesięczne spożycie mleka i jego przetworów w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwach domowych było o około 1 proc. niższe niż przed rokiem.

Spożycie serów

W ujęciu procentowym największą obniżkę odnotowano w odniesieniu do serów dojrzewających i topionych, bo o 2,5 proc. w stosunku do 2012 roku do 0,35 kg/osobę miesięcznie. Prawdopodobnie duży wpływ na to miały notowane, przede wszystkim w II połowie 2013 roku, wysokie, niemal rekordowe ceny serów.
 
Nie bez znaczenia jest również sytuacja finansowa konsumentów, przy czym dane GUS wskazują na istnienie silnej zależności między spożyciem tego produktu, a zamożnością ludności. W 2013 roku najwyższą konsumpcję serów dojrzewających i twarogów wynoszącą 0,54 kg/osobę miesięcznie odnotowano w gospodarstwach domowych z V grupy kwintylowej, do której należy 20 proc. osób osiągających najwyższe dochody. Z kolei w grupie osób o najmniejszych dochodach w liczbie 20 proc. populacji konsumpcja serów jest o 200% mniejsza i w ubiegłym roku wyniosła 0,26 kg/osobę miesięcznie.

Spożycie mleka

W 2013 roku o prawie 2 proc. do 3,35 litrów/osobę miesięcznie zmalało także spożycie mleka płynnego. Jednakże jest to trend długookresowy, gdyż jeszcze w 2000 roku Polacy konsumowali średnio 5,39 litrów mleka na osobę, a zatem o prawie 61 proc. więcej niż rok temu.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: