| Autor: redakcja1

Zbiory owoców z drzew na poziomie 4,1 mln t

Tegoroczne zbiory owoców, w szczególności jabłek, przewiduje się na rekordowym poziomie. Drzewa i krzewy w większości dobrze zawiązały owoce, a warunki ich dalszej wegetacji były korzystne.

Zbiory owoców z drzew na poziomie 4,1 mln t
Do września owoce na ogół dorastały w sprzyjających warunkach termicznych i wilgotnościowych, jednak przymrozki i nadmierne opady deszczu, jakie wystąpiły w październiku ograniczyły nieco dalszy wzrost. Pomimo tego zbiory owoców z drzew w ostatnim sezonie przewiduje się na 4,1 mln t, czyli na poziomie wyższym o 13% od ubiegłorocznego i nieco większym od poprzedniego szacunku. Produkcję większości gatunków owoców ocenia się na poziomie wyższym od zeszłorocznego.
 
Jak ocenił Główny Urząd Statystyczny, zbiory jabłek zostały oszacowane na 3,6 mln ton, a więc to o 14% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję gruszek ocenia się na ponad 80 tys. t, a zbiory śliwek na 110 tys. t. Zbiory z sadów wiśniowych przewiduje się na 195 tys. t, pomimo pozostawienia na drzewach znacznej ilości owoców. Tegoroczne plonowanie wiśni było wyjątkowo wysokie, lecz z przyczyn ekonomicznych nie wszystkie owoce zostały zebrane. Produkcję czereśni prognozuje się na rekordowym poziomie 54 tys. t.
 
Przewiduje się, że całkowite zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew, tj. brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich uzyskane z sadów i poza sadami będą zbliżone do zeszłorocznych i wyniosą 21 tys. t.
 
Łączną produkcję zebraną owoców jagodowych ocenia się na 0,6 mln t, czyli to o 10% więcej od produkcji otrzymanej w roku 2015. Spośród owoców jagodowych, tylko dla truskawek przewiduje się spadek produkcji w porównaniu do poprzedniego sezonu zbiorów. Tegoroczne warunki wegetacji były dla truskawek niezbyt sprzyjające i wpłynęły na skrócenie okresu zbioru. Według szacunku wynikowego zbiory truskawek gruntowych łącznie w 2016 r. zostały ocenione na blisko 197 tys. t i były niższe od uzyskanych w roku 2015. Produkcję porzeczek ogółem - czarnych i kolorowych przewiduje się na 166 tys. t, a więc na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego. W dalszym ciągu obserwuje się wzrost obszaru uprawy porzeczek czarnych. Z powodu niskiej ceny skupu porzeczek czarnych, część owoców nie została zebrana.
 
W ostatnich latach notuje się również nowe nasadzenia malin, co przyczynia się do osiągania coraz większej produkcji owoców tego gatunku. W 2016 roku możliwe byłoby uzyskanie rekordowych zbiorów, gdyby nie osłabienie plantacji po ubiegłorocznej suszy, ograniczenie plonowania maliny jesiennej poprzez choroby wirusowe oraz mniej korzystne warunki w końcowej fazie zbiorów. Tegoroczna produkcja malin została oceniona na blisko 125 tys. t, a więc o ponad 50% wyżej od bardzo słabej produkcji ubiegłorocznej i na poziomie nieznacznie mniejszym od zbiorów z roku 2014.
 
Produkcję agrestu w tym roku oszacowano na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego, tj. na 12 tys. t. Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych przewiduje się na 70 tys. t, to jest o 13% więcej od uzyskanych w roku 2015.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!