| Autor: redakcja1

Odpowiedź na stanowisko Zarządu KRIR w sprawie wirusa ASF

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR przekazujące stanowisko w sprawie wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, resort rolnictwa przekazał odpowiedź, w której informuje, że obszary objęte restrykcjami obejmują obecnie województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie. W Ministerstwie podjęto szereg działań zmierzających do opanowania zaistniałej niekorzystnej sytuacji epizootycznej jak i ekonomicznej.

Odpowiedź na stanowisko Zarządu KRIR w sprawie wirusa ASF
W celu umożliwienia zwiększenia kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarach objętych restrykcjami konieczne było wprowadzenie obowiązku zaopatrywania przesyłek świń w świadectwa zdrowia również na obszarze ochronnym. Stąd na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 711, późn. zm.), na terenach objętych restrykcjami wprowadzony został na zasadach określonych ww. akcie obowiązek zaopatrywania przemieszczanych świń w świadectwa zdrowia. Nowelizacja ww. rozporządzenia rozszerzyła wymóg zaopatrywania w świadectwa zdrowia świń przemieszczanych na obszarze ochronnym, jak również z obszaru ochronnego poza jego obręb.
 
Ponadto, co do zasady, na terenie całego kraju obowiązują świadectwa zdrowia dla przesyłek świń wystawiane w związku z przestrzeganiem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r., w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 189).
 
Podkreślono, że zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna, która jest jednostką podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
W celu niezwłocznego wzmocnienia nadzoru nad obrotem świń, w szczególności nad przewozem tych zwierząt, Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o wzmocnienie sił policyjnych w województwie podlaskim w związku z koniecznością intensyfikacji kontroli środków transportu, którymi może być dokonywany transport świń na drogach województwa, jak również w celu kontroli targowisk i innych miejsc, w których może odbywać się nielegalna sprzedaż świń. Wystosował również pismo do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie konieczności wzmożenia kontroli transportów zwierząt. Wojewodowie Podlaski oraz Mazowiecki wprowadzili swoimi rozporządzeniami zakaz organizowania targów świń na wyznaczonych tych aktem obszarach. W chwili obecnej rozporządzenie Wojewody Lubelskiego oczekuje na publikację.
 
Odnosząc się do kwestii bioasekuracji, resort poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) posiadacze zwierząt utrzymujące świnie ponoszą koszty związane z dostosowaniem gospodarstw do wymagań określonych w programie bioasekuracji. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że wymagania te mają głównie charakter organizacyjny, np. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcyjnych, prowadzenie rejestru środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach, zapewnienie, że do budynków, w których są utrzymywane świnie nie wchodzą osoby nieuprawnione, a osoby uprawnione wchodzące do takich budynków używają odzieży ochronnej, posiadanie pisemnego planu bioasekuracji.
 

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: