| Autor: redakcja1

Analiza i przyczyny spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce

W czerwcu 2016 r. pogłowie trzody wyniosło 10 239 tys. sztuk i było o 12%, a więc to o 1 400,4 tys. sztuk mniejsze niż w czerwcu 2015 r. Pogłowie prosiąt zmalało o 11,%, warchlaków o 9,4%, trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 15,9%, w tym loch prośnych 14,5%. Pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej zmniejszyło się w tym okresie o 13,4%. Jest to dalszy bardzo głęboki spadek, zwłaszcza w stosunku do loch prośnych.

Analiza i przyczyny spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce

Pogłowie trzody chlewnej

W sektorze prywatnym średnia roczna obniżka pogłowia była taka sama jak pogłowia krajowego, ale jednocześnie mocno zróżnicowana w sektorach składowych. W gospodarstwach indywidualnych, zniżka była wyższa od przeciętnej i wyniósł 14,6%. W wyniku czego, udział tego pogłowia w pogłowiu krajowym zmniejszył się z 79% w czerwcu 2015 r. do 77%. W stosunku do stanu sprzed roku, pogłowie prosiąt w gospodarstwach indywidualnych zmalało o 13,7%, warchlaków o 12,3%, a trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 17,9%, w tym loch prośnych 15,9%.
 
Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej obniżyło się o 15,9%. W każdym przypadku zmiany te były znacznie większe niż przeciętne w Polsce, co wskazuje na trudniejszą od średniej sytuację w obrębie osiągania rentowności chowu, co zapewne wynika ze szczególnie dużego rozdrobnienia chowu w tym sektorze.
 
Wśród gospodarstw indywidualnych przeważają gospodarstwa bardzo małe, których przychód nie pokrywał ponoszonych kosztów. W spółdzielniach produkcji rolniczej, spadek pogłowia był również głębszy niż średni w Polsce i wyniósł 17,5%. Ich udział utrzymał się w granicy 1,5%.
 
W pozostałych gospodarstwach prywatnych pogłowie trzody zmniejszyło się o niecały 1%. Spadek pogłowia dotyczył niemal wszystkich grup wiekowych, poza warchlakami.
 
Pogłowie prosiąt obniżyło się o 3%, trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej o 2%. Pogłowie trzody na chów obniżyło się o 5%, w tym loch prośnych o 7%. Pogłowie warchlaków wzrosło natomiast o prawie 5%. Było to prawdopodobnie echem grudniowego zwiększenia się pogłowia macior prośnych i prosiąt, a częściowo również przywozu warchlaków.
 
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, zniżka pogłowia w tym sektorze, a zwłaszcza pogłowia macior prośnych i prosiąt nastąpiła po raz pierwszy od wielu lat. Świadczyć on może o tym, że sektor ten został też dotknięty spadkiem rentowności chowu, a być może także obawami związanymi z rozszerzaniem się choroby ASF.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!