| Autor: redakcja1

Zbiory ziemniaków w Polsce szacuje się na 7 mln ton. Ceny są niższe niż przed rokiem

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej (Mars Bulletin Vol 24 No 8) tegoroczne plony ziemniaków w krajach Unii Europejskiej mogą zwiększyć się o 1,7 proc. w odniesieniu do 2015 r.

Zbiory ziemniaków w Polsce szacuje się na 7 mln ton. Ceny są niższe niż przed rokiem
Wzrost plonowania sprzyjać będzie zwyżce tegorocznych zbiorów w krajach Wspólnoty. Za zwiększeniem przemawiać będzie też większy areał upraw w wielu krajach UE. NEPG pod koniec czerwca br. wskazywało, że w 2016 r. obszar upraw ziemniaków w sumie w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Belgii może być o 5 proc. wyższy.
 
Nie zmienią się za bardzo tegoroczne zbiory w Niemczech, głównego producenta w UE. Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej, plony ziemniaków w tym kraju zwiększą się jedynie o 0,4 proc. Powierzchnia upraw może z kolei wzrosnąć o 3 proc. (NEPG). Jednakże oceny odnoszące się do zmian w areale upraw są rozbieżne. Zdaniem AMI może być ona nawet o 0,6 proc. mniej niż przed rokiem. Warto jednak pamiętać, że Niemcy w zeszłym roku odnotowały spadek produkcji ziemniaków o 11 proc. Zatem mimo wzrostu, tegoroczne zbiory w tym kraju mogą być w dalszym ciągu stosunkowo niski.
 
Tegoroczne plony we Francji, która jest drugim producentem w UE-28, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej mogą być z kolei o 1,9 proc. mniejsze niż przed rokiem. Spadek wynika z niesprzyjających warunków pogodowych w tym kraju. Jednakże zgodnie z informacjami Foodnews (za UNPT [Francuska Unia Producentów Ziemniaków]) produkcja, z uwagi na wzrost areału upraw we Francji może w 2016 roku dość wyraźnie zwiększyć.
 
Niemniej jednak większych zmian w produkcji ziemniaków można spodziewać się na rynku krajowym. Choć GUS pod koniec lipca br. szacował, że tegoroczne plony i zbiory ziemniaków w kraju będą tylko minimalnie większe od zeszłorocznych, to już według prognoz KE w Polsce tegoroczne plony ziemniaków zwiększą się o 4,2 proc. Poza tym zdaniem Eurostat obszar upraw ziemniaków w Polsce może wzrosnąć o 9 proc. do 320 tys. ha. W związku z tym, przyjęcie takich założeń oznaczałoby, że zbiory ziemniaków w Polsce w 2016 roku zwiększyłyby się o 14 proc. do 7 mln t. Silny wzrost byłby jednak kwestią niskiej zeszłorocznej bazy odniesienia. W 2015 r. GUS ocenił, że zbiory ziemniaków były wyjątkowo niskie, gdyż zebrano ich 6,3 mln t, czyli o 18 proc. mniej niż w 2014 r.
 
Ponadto, zdaniem analityków BGŻ BNP Paribas, oczekiwać można, że możliwy wzrost zbiorów na rynku krajowym i unijnym sprzyjać może mniejszym cenom ziemniaków w tym sezonie. Do tej pory ceny zmieniły się w nieznacznym stopniu w ujęciu roku. Ceny ziemniaków na rynku krajowym w lipcu i sierpniu br. ukształtowały się na poziomie podobnym do roku poprzedniego. Zdaniem GUS średnia cena skupu ziemniaków w lipcu br. była o 2,4 proc. większa w skali roku. W pierwszych czterech tygodniach sierpnia ceny skupu ziemniaków w Polsce (za MRiRW) były przeciętnie o 2 proc. mniejsze niż przed rokiem. Na rynkach hurtowych w kraju ceny ziemniaków w porównywalnym czasie potaniały o 11 proc.


Tagi:
źródło: