| Autor: redakcja1

Uprawy i ceny ziemniaków w Polsce

Główny Urząd Statystyczny powierzchnię uprawy ziemniaków w Polsce ocenił na 0,3 mln ha.

Uprawy i ceny ziemniaków w Polsce
Plonowanie i cena ziemniaków

Plony wyniosły 286 dt/ha i były wyższe niż w 2015 r. o 76 dt/ha - 36%. Zbiory ziemniaków wyniosły 8,8 mln ton, a więc to o 39% więcej od zbiorów w 2015 r.
 
Z powodu wyższej produkcji, ceny ziemniaków w Polsce, w przeciwieństwie do zachodnioeuropejskich rynków, są niskie. Poziom cen ziemniaków na targowiskach w okresie przedświątecznym, według danych MRiRW wyniósł 0,69 zł/kg względem 0,93 zł/kg i był o 26% mniejszy niż przed rokiem.
 
W ocenie Wiesława Dzwonkowskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nieco większy spadek cen ma miejsce w obrocie hurtowym ziemniakami. Poziom cen ziemniaków na rynkach hurtowych w okresie przedświątecznym wyniósł 0,50 zł/kg, wobec 0,70 zł/kg w porównywalnym okresie 2015 r. i 0,37 zł/kg przed dwoma laty.
 
W ostatnim tygodniu grudnia w Broniszach ziemniaki oferowano w cenie 0,28-0,70 zł/kg, Lublinie 0,60 zł/kg, Poznaniu 0,40-0,60 zł/kg, Wrocławiu 0,40 zł/kg, Łodzi 0,33-0,73 zł/kg, a w Kaliszu zaledwie 0,33-0,40 zł/kg. W porównaniu z okresem sprzed miesiąca ceny te minimalnie wzrosły.
 
Na giełdach towarowych pojawiły się również „młode” ziemniaki importowane w cenie 2,60-3,50 zł/kg. W najbliższych miesiącach może nastąpić sezonowy wzrost cen ziemniaków, a jego skala będzie uzależniona od temperatur i zwiększenie się popytu na ziemniaki z przeznaczeniem na eksport.


Tagi:
źródło: