| Autor: redakcja1

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w sierpniu

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w sierpniu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 18,7%).

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w sierpniu
Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach w sierpniu 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak również w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe. W skali miesiąca wzrosły ceny jęczmienia i kukurydzy w skupie, ziemniaków na targowiskach oraz żywca wołowego na obu rynkach. W skali roku więcej płacono za żywiec wieprzowy w skupie, żywiec wołowy na targowiskach a także za ziemniaki w skupie i na targowiskach.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w sierpniu 2023 r.

W sierpniu 2023 r. cena pszenicy w skupie (88,46 zł za dt) spadła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 5,0%), jak i do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 41,6%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 125,88 zł za dt, tj. o 3,5% taniej niż w lipcu br. i o 26,2% – niż w sierpniu 2022 r.

Cenę żyta w skupie (64,77 zł za dt) obniżono w porównaniu z lipcem br. (o 5,0%), jak również z sierpniem ub. roku (o 46,4%). W obrocie targowiskowym cena żyta (96,57 zł za dt) spadła o 6,6% w skali miesiąca i o 25,4% w skali roku.

W sierpniu 2023 r. za ziemniaki w skupie płacono 113,79 zł za dt, tj. o 14,0% mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast o 29,8% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Na targowiskach cena ziemniaków (259,47 zł za dt) wzrosła w stosunku do lipca br. (o 39,8%), jak i w porównaniu z sierpniem 2022 r. (o 45,5%).

Cena żywca wołowego w skupie (10,34 zł za kg) była wyższa w skali miesiąca (o 6,1%), ale niższa w skali roku (o 9,1%). Na targowiskach żywiec wołowy (10,97 zł za kg) sprzedawano o 14,0% drożej niż w lipcu br. i o 9,0% – niż w analogicznym okresie ub. roku.

W sierpniu 2023 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 8,36 zł za kg, tj. o 10,4% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 9,8% więcej niż przed rokiem.

Cena skupu drobiu rzeźnego (5,75zł za kg) spadła w stosunku do lipca br. (o 2,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (o 13,1%).

Za hl mleka płacono w skupie 186,76 zł, tj. o 1,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 21,8% niż w sierpniu 2022 r.


Tagi:
źródło: