| Autor: redakcja1

Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce - główne założenia

W związku z kryzysem na rynku mięsa i mleka prowadzone były od dłuższego czasu prace na forum Unii Europejskiej, które miały na celu wytworzenie odpowiednich instrumentów odnoszących się do regulacji rynków rolnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Po negocjacjach z krajami wspólnotowymi, Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu unijnego, w kwocie 500 mln euro na poprawę sytuacji na tych rynkach.

Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce - główne założenia

Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce”. Dokument ten ma przedstawiać uczestnikom rynku informacje z jakich instrumentów można korzystać aby ustabilizować rynki i zwiększyć rentowność produkcji.
 
Dziewięć rynków rolnych, na których koncentruje się program to rynki: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu.
 
Przygotowany projekt składa się z trzech rozdziałów:
  • Analiza rynków rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji i struktury gospodarstw i sektora przetwórstwa na tle czołowych producentów w UE,
  • Formy wsparcia rynków rolnych przewidziane w przepisach unii europejskiej oraz krajowych,
  • Cele i wyzwania rozwoju oraz działania służące rozwojowi rynków rolnych.
Jak wskazuje FAMMU/FAPA, w rozdziale I projektu programu zawarto analizę poszczególnych sektorów, w tym dane na temat ich struktury, poziomu produkcji, handlu zagranicznego, umieszczono w nim również analizę SWOT każdego z dziewięciu sektorów.
 
W rozdziale II omówiono najważniejsze dostępne instrumenty unijnego i krajowego wsparcia rynków rolnych w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz elementy pomocy krajowej.
 
W rozdziale III wskazano cele i wyzwania w poszczególnych sektorach oraz propozycje działań, które należy podjąć, aby zrealizować wyznaczone cele. Część dotycząca działań została podzielona na ogólne, których realizacja będzie miała wpływ na wszystkie sektory rolne, a także specyficzne dla wybranych rynków rolnych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: