| Autor: redakcja1

Eksport polskich zbóż

W sezonie 2020/2021 odnotowano bardzo duży wzrost wysyłki zbóż z Polski, pomimo dużej konkurencji na rynkach zagranicznych, szczególnie ze strony państw WNP.

Eksport polskich zbóż
Rosnący wywóz był efektem większego poziomu zasobów krajowych, przy równoczesnym zwiększonym zapotrzebowaniu ze strony importerów zagranicznych. W sezonie 2020/2021 z kraju wysłano 9,2 mln ton ziarna zbóż, czyli o 29% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Podobnie jak w latach ubiegłych kontrahenci zagraniczni wykazywali największe zainteresowanie zakupem pszenicy, bo 44% wolumenu wywozu ziarna. Eksport tego zboża ukształtował się w granicy 4,1 mln ton, czyli wyższym o 2% niż w poprzednim sezonie. W tym czasie wysyłka żyta wyniosła 1,4 mln ton i była większa o 79%. Wzrost wywozu zaobserwowano również w przypadku pozostałych zbóż, w tym kukurydzy o 36% do 1,9 mln ton oraz pszenżyta o 62% do 1,1 mln ton.

Ziarno zbóż z Polski dostarczano głównie do krajów UE 62% udziału i 5,7 mln ton, m.in. do Niemiec - 43% i 3,9 mln ton oraz Niderlandów - 8% i 703 tys. ton i Hiszpanii - 6% i 595 tys. ton.

Największy wolumen wywozu w przypadku pszenicy odnotowano do krajów trzecich - 3,2 mln ton i 78% eksportu tego ziarna. Liczącymi się odbiorcami pszenicy były: Arabia Saudyjska z 1,1 mln ton i 27% eksportu tego zboża, Algieria z 1 mln ton i 25%, Niemcy z 727 tys. ton i 18%, Maroko z 379 tys. ton i 9% i RPA z 243 tys. ton i 6%. Odbiorcą jęczmienia, żyta i kukurydzy były głównie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy.

Z Polski wywożono również produkty zbożowe. W sezonie 2020/2021 całkowity eksport ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych osiągnął poziom 10,5 mln ton, a więc był wyższy o 25% niż w poprzednim sezonie. Przychody z eksportu były o 16% wyższe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 4,5 mld euro.


 


Tagi:
źródło: