| Autor: redakcja1

Duży popyt na polskie zboże

W 2013 r. Polska odnotowała bardzo dużą nadwyżkę w handlu ziarnem zbóż. Największymi odbiorcami zbóż z naszego kraju są Niemcy, ale duże znaczenie mają kraje unijne położone w północnej części kontynentu oraz nasi południowi sąsiedzi. W odniesieniu do pszenicy wyraźnie rośnie znaczenie państw z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – podaje Bank BGŻ.

Duży popyt na polskie zboże

Eksport zbóż z Polski

Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za: MRiRW) wywóz głównych zbóż, jak pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza w 2013 r. zwiększył się o jedną trzecią do 3,744 mln t. Natomiast wartość tego eksportu wzrosła o 20 proc. do 763 mln EUR. Nadwyżka bilansu handlowego wyniosła 501 mln EUR, a w ujęciu kontyngentu 2,709 mln t.

Dominuje pszenica

Zdecydowanie dominującym zbożem w polskim eksporcie w 2013 r. była pszenica. Wysyłka za granicę wyniosła 1642 tys. t, a więc to o 581 tys. t - 55 proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwsza trójka czołowych odbiorców w odniesieniu do 2012 r. pozostała niezmienna. Na pierwszym miejscu, z udziałem 36 proc. całego polskiego eksportu pszenicy, nadal były Niemcy, które zakupiły 591 tys. t ziarna, a zatem to 5 proc. zwyżka wobec roku wcześniejszego. Zaraz za nimi bardzo wyraźnie umocniła się Arabia Saudyjska. Dostawy w tym kierunku wzrosły aż o 130 proc. do 290 tys. t. Na trzecim miejscu znajduje się Algieria, z kontyngentem importu z Polski na poziomie 175 tys. t, tj. o 62 proc. większym niż rok wcześniej. W sumie trzech największych odbiorców odpowiada za 64 proc. całego wywozu pszenicy z Polski.
 

Jak podkreślają analitycy Banku BGŻ, na następnych czterech miejscach pośród największych importerów pszenicy z Polski znajdują się kraje, które jeszcze rok wcześniej nie miały dużego znaczenia i są to Hiszpania, Egipt, Iran i Maroko. Łącznie do tych krajów wysłano 377 tys. t ziarna, co stanowiło 23 proc. naszego eksportu.

Wysoki import pszenicy

Oprócz notowanego bardzo dużego wywozu, Polska notuje jednocześnie znaczący import pszenicy. W 2013 r. wyniósł on 571 tys. t i był o 22 proc. niższy niż rok wcześniej. Głównymi dostawcami do naszego kraju są nieodległe kraje położone na południe od nas. Na Czechy, Słowację i Węgry przypada aż 89 proc. całego polskiego przywozu, a każdy z tych krajów wysyła podobne ilości. Niemniej jednak, Polska w 2013 r. uzyskała bardzo dużą nadwyżkę w handlu pszenicą na poziomie blisko miliona ton o wartości 238 mln EUR.

Eksport żyta wzrósł o 177%

Jednakże z istotnych gatunków zboża, to żyto osiągnęło największy procentowy wzrost wysyłki. W 2013 r. za granicę wywieziono 865 tys. t tego zboża, a to o 177 proc. - 552 tys. t więcej niż rok wcześniej. Wśród importerów polskiego żyta zdecydowanie największe znaczenie mają Niemcy posiadające 57 proc. udziału w całym eksporcie. Poza tym, wysyłka w tym kierunku była ponad trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej. Z kolei dostawy do Hiszpanii, drugiego największego odbiorcy, podwoiły się do blisko 200 tys. t. Na kolejnych czterech miejscach znajdują się nieodległe kraje unijne - Dania, Finlandia, Holandia i Czechy.Tagi:
źródło: