| Autor: redakcja1

Eksport zbóż i ich przetworów

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez ekspertów KOWR, w okresie lipiec–listopad 2018 r. z kraju wysłano 2,3 mln ton ziarna zbóż, czyli o 19% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

Eksport zbóż i ich przetworów
Eksport pszenicy ukształtował się w granicy 991 tys. ton względem 914 tys. ton w tym analogicznym okresie poprzedniego sezonu, co daje wzrost o 8%. Zwiększył się też wywóz pozostałych zbóż podstawowych, w tym żyta o 19% do 276 tys. ton, a jęczmienia 2-krotnie do 111 tys. ton. Niższy o 12% do 228 tys. ton był jedynie eksport pszenżyta. Wysyłka kukurydzy była o 52% większa od notowanej przed rokiem i wyniósł 584 tys. ton.
 
Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 67% wywiezionego ziarna, w tym głownie w Niemczech - 1,3 mln ton i 57%. Pszenicę dostarczano głównie do Arabii Saudyjskiej - 580 tys. ton i Niemiec - 232 tys. ton. Odbiorcą żyta, jęczmienia i kukurydzy były przede wszystkim Niemcy, a owsa – Niemcy i Holandia. Wysyłka produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa była o 6% niższa, a wysokoprzetworzonych – o 2% wyższa.
 
W sumie w ekwiwalencie ziarna w okresie pięciu miesięcy roku gospodarczego 2018/2019 z kraju wywieziono 2,8 mln ton zbóż i przetworów zbożowych względem 2,4 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były o 9% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,35 mld EUR.


Tagi:
źródło: