| Autor: redakcja1

Eksport ziarna zbóż i przetworów zbożowych

Drugą pod względem wartości pozycję z 15% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory zbożowe, których całkowita sprzedaż, w porównaniu z tym samym okresem 2023 r., wzrosła o 20% do 5,1 mld EUR.

Eksport ziarna zbóż i przetworów zbożowych
Z Polski od stycznia do sierpnia 2023 r. wyeksportowano blisko 8,8 mln ton ziarna zbóż za 2,4 mld EUR. W strukturze wolumenu wywozu pszenica stanowiła 54% i 4,8 mln ton, kukurydza – 32% i 2,8 mln ton, żyto – 3,8% i 331 tys. ton i jęczmień – 3,6% i 320 tys. ton.

Eksporterzy lokowali ziarno zbóż głównie na rynku unijnym - 5,2 mln ton i 59% wywozu ziarna. Równocześnie do krajów pozaunijnych wywieziono 3,6 mln ton ziarna zbóż, co stanowiło około 41% wolumenu wysyłki. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. ziarno pszenicy sprzedawano przede wszystkim do Niemiec - 1 158 tys. ton i 24% eksportu tego ziarna, Nigerii - 1 120 tys. ton i 23% oraz RPA - 606 tys. ton i 13%. Odbiorcą kukurydzy były głównie Niemcy - 996 tys. ton i 35% eksportu tego ziarna, Niderlandy - 821 tys. ton i 29%, a spoza UE - Wielka Brytania - 216 tys. ton i 8%. Głównym kierunkiem eksportu żyta z Polski były Niemcy - 285 tys. ton i 86% eksportu tego ziarna, a jęczmienia – również Niemcy - 199 tys. ton i 62% eksportu tego ziarna oraz Niderlandy i Hiszpania - odpowiednio 58 tys. ton i 18% oraz 46 tys. ton i 14%.

Sprzedaż zagraniczna miała miejsce tez na rynku produktów zbożowych – zwłaszcza o wysokim stopniu przetworzenia. W okresie styczeń-sierpień 2023 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej produktów zbożowych przetworzonych, m.in. mąki, kasze, słód, makarony, pieczywo i wyroby piekarnicze, wyniosły około 2,6 mld EUR i były wyższe o 19% niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.


Tagi:
źródło: