| Autor: redakcja1

Handel polskim zbożem (VII.2016-I.2017)

W okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017, pomimo dużej konkurencji, eksport zbóż z Polski, w szczególności pszenicy i kukurydzy utrzymał się na wysokim poziomie.

Handel polskim zbożem (VII.2016-I.2017)
W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 wywóz pszenicy wyniósł 2,6 mln ton, a więc to zwyżka o 57%, a kukurydzy – 0,8 mln ton, tj. 2-krotnie więcej.
 
Zmalała z kolei wysyłka pozostałych zbóż. Żyta wyeksportowano mniej o 22% do 291 tys. ton, a jęczmienia o 55% do 66 tys. ton. W sumie z Polski wywieziono 4,2 mln ton ziarna zbóż, czyli o 37% więcej niż przed rokiem. Udział krajów UE w wywozie ziarna z Polski zmniejszył się z 69% do 55%. Największym importerem ziarna zbóż z Polski były Niemcy - 1,7 mln ton i 41% ogółu eksportu ziarna. Udział krajów pozaunijnych w wywozie ziarna z Polski wzrósł z 31% do 45%. Wysyłka zbóż poza UE była skierowana przede wszystkim do Arabii Saudyjskiej 0,8 mln ton i20% i Algierii - 0,3 mln ton i 8%.
 
Więcej niż przed rokiem wywieziono również przetworów zbożowych. W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 łącznie z przetworami zbożowymi wyrażonymi w ekwiwalencie ziarna z kraju wysłano 4,8 mln ton zbóż względem 3,6 mln ton w porównywalnym okresie sezonu 2015/2016. Szacuje się, że w całym sezonie z kraju zostanie wywiezione 5,7 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna, a zatem o 9% mniej niż w sezonie 2015/2016.
 
Przywóz ziarna zbóż do Polski w okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017 był mniejszy niż przed rokiem. W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 do Polski zakupiono 721 tys. ton ziarna zbóż, tj. o 6% mniej niż przed rokiem. Znacząco obniżył się przywóz kukurydzy o 76% do 81 tys. ton, a także owsa o 73% do 4 tys. ton. Zwiększył się natomiast przywóz m.in. pszenicy o 60% do 0,5 mln ton i żyta - 2,7 razy do 10 tys. ton.
 
Niemal 92% importowanego ziarna zbóż pochodzi z krajów UE. Ziarno zbóż było sprowadzane przede wszystkim ze Słowacji - 279 tys. ton i 39% udziału, Czech - 244 tys. ton i 34%, a także z Niemiec - 54 tys. ton i 7%. Spośród krajów pozaunijnych najwięcej zbóż zakupiono z Ukrainy - 29 tys. ton i 4% oraz Argentyny - 22 tys. ton i 3%. W okresie siedmiu miesięcy sezonu 2016/2017 nieco większy niż przed rokiem był przywóz przetworów zbożowych.
 
W sumie z przetworami zbożowymi wyrażonymi w ekwiwalencie ziarna do Polski sprowadzono 1,3 mln ton zbóż, a więc o 5% mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Szacuje się, że w całym sezonie 2016/2017 do kraju może zostać przywiezione 2 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych w przeliczeniu na ekwiwalent ziarna, czyli o 13% mniej niż w poprzednim sezonie.
 
Biorąc pod uwagę prognozę zużycia oraz zmian wolumenu eksportu i importu, eksperci Agencji Rynku Rolnego szacują się, że zapasy zbóż na koniec sezonu 2016/2017 mogą minimalnie się zwiększyć, ale ich poziom nadal będzie stosunkowo niski.


Tagi:
źródło: