| Autor: redakcja1

Handel polskim zbożem w sezonie 2013/2014

W roku gospodarczym 2013/2014 eksport zbóż z Polski był rekordowo duży, ze względu na dobrą jakość i konkurencyjne ceny, w tym przede wszystkim w pierwszej połowie sezonu – podaje Agencja Rynku Rolnego.

Handel polskim zbożem w sezonie 2013/2014

Eksport zbóż z Polski


Jak wynika z obliczeń ARR od lipca 2013 r. do kwietnia 2014 r. z Polski wyeksportowano 4,4 mln ton ziarna zbóż. Było to o 29% więcej niż rok wcześniej. W strukturze geograficznej wysyłki ziarna zbóż dominowały kraje członkowskie UE z udziałem 68%. W towarowej strukturze wywozu ziarna zbóż największy udział miała pszenica - 50% oraz żyto - 20%.
 
W obrębie dziesięciu miesięcy sezonu 2013/2014 eksport pszenicy ukształtował się w granicy 2,2 mln ton w stosunku do 1,2 mln ton w tym samym okresie sezonu 2012/2013, co oznacza 86% zwyżkę. Najwięcej tego ziarna wywieziono do Niemiec, bo 29% wysyłki ziarna pszenicy i Arabii Saudyjskiej - 20%. Trzecim, pod względem kontyngentu, odbiorcą pszenicy z Polski było Maroko - 11%.
 
Wywóz żyta osiągnął poziom 0,9 mln ton, a więc był o 95% większy niż w okresie dziesięciu miesięcy sezonu 2012/2013. Żyto było wywożone przede wszystkim do Niemiec - 63% wysyłki tego ziarna oraz Hiszpanii - 18%. Więcej niż przed rokiem wyeksportowano także produktów pierwotnego przetwórstwa, bo o 23% oraz produktów wysokoprzetworzonych o 12%.
 

Import zbóż do Polski
 

Od lipca 2013 r. do kwietnia 2014 r. do kraju zaimportowano 1,1 mln ton ziarna zbóż, o 81% więcej niż przed rokiem. Z państw UE zakupiono około 78% ziarna zbóż. Największy udział w strukturze przywozu ziarna zbóż miała pszenica - 49% i kukurydza - 30%.
 
Do Polski sprowadzono 553 tys. ton pszenicy, czyli 82% więcej niż przed rokiem. Zboże to było przywożone głównie ze Słowacji - 33% importu ziarna pszenicy, z Czech 32% i z Węgier 20%.
 
Import kukurydzy wyniósł 337 tys. ton i był o 75% wyższy niż przed rokiem. Najwięcej kukurydzy zakupiono z Ukrainy - 56% przywozu tego ziarna do Polski, z Czech - 9% i z Argentyny – 8%. Natomiast import towarów pierwotnego przetwórstwa, w odniesieniu do tego samego okresu sezonu 2012/2013, był o 16% niższy, a produktów wysokoprzetworzonych o 5% wyższy.

Saldo handlu zbożami
 

Saldo handlu zbożami i przetworami zbożowymi w okresie lipiec 2013 r. – kwiecień 2014 r. było dodatnie i wyniosło 1,1 mld EUR w stosunku do 1 mld EUR w analogicznym okresie sezonu 2012/2013.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!