| Autor: redakcja1

Krajowe ceny płodów rolnych w listopadzie - według GUS

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w listopadzie 2023 r. o 18,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, ale wzrosły o 0,4% w stosunku do października.

Krajowe ceny płodów rolnych w listopadzie - według GUS
Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (raport GUS z 20.12.2023)
 
W listopadzie 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak również w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny większości produktów rolnych były niższe.

W skali miesiąca wzrosły ceny: jęczmienia, kukurydzy i mleka w skupie, żywca wołowego na targowiskach oraz owsa i ziemniaków na obu rynkach.

W skali roku więcej płacono za: żywiec wołowy na targowiskach, żywiec wieprzowy w skupie, a także za ziemniaki w skupie i na targowiskach.
 
Ceny ważniejszych produktów rolnych w listopadzie 2023 r.
  • Cena pszenicy w skupie (87,94 zł za dt) spadła zarówno w stosunku do października br. (o 2,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 42,6%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 115,43 zł za dt, tj. o 2,2% taniej niż w poprzednim miesiącu i o 33,0% – niż w listopadzie 2022 r.
  • Cena żyta w skupie (63,79 zł za dt) była niższa o 6,6% w porównaniu z październikiem br. i o 48,5% w stosunku do listopada ub. roku. W obrocie targowiskowym cena żyta (90,19 zł za dt) spadła o 2,9% w skali miesiąca i o 35,2% w skali roku.
  • Za ziemniaki w skupie płacono 77,15 zł za dt, tj. o 16,4% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 22,5% – niż w analogicznym okresie 2022 r. Na targowiskach cena ziemniaków (227,00 zł za dt) wzrosła o 0,4% w stosunku do października br. i o 33,3% w porównaniu z listopadem 2022 r.
  • Cena żywca wołowego w skupie (9,88 zł za kg) była niższa zarówno w skali miesiąca (o 2,6%), jak i w skali roku (o 8,9%). Na targowiskach żywiec wołowy (11,46 zł za kg) sprzedawano o 3,0% drożej niż w październiku br. i o 13,2% – niż w analogicznym okresie ub. roku.
  • Za żywiec wieprzowy w skupie płacono 7,80 zł za kg, tj. o 2,1% mniej niż przed miesiącem, ale o 5,0% więcej niż przed rokiem.
  • Cena skupu drobiu rzeźnego (5,34 zł za kg) spadła w stosunku do października br. (o 3,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (o 19,1%).
  • Za hl mleka płacono w skupie 207,22 zł, tj. o 5,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 23,4% mniej niż w listopadzie 2022 r.


Tagi:
źródło: