| Autor: redakcja1

Krajowe ceny średnie większości zbóż spadały

Trend spadkowy w notowaniach zbóż na światowych giełdach wymusza obniżki cen także na naszym krajowym rynku.

Krajowe ceny średnie większości zbóż spadały
Jeszcze w I dekadzie lutego większość zbóż zaliczała maksima ceny średniej, to ostatnie tygodnie przyniosły odwrócenie tendencji wzrostowej. Raporty MRiRW pokazują, że w ciągu trzech tygodni ceny średnie większości zbóż spadły o ok. 20-30 zł/t.

W tygodniu 25.02 - 03.03.2019) przewagę (mniejszą niż tydzień wcześniej) utrzymały zboża których ceny średnie spadły. Na jedenaście raportowanych zbóż, siedem potaniało w skupie, podczas gdy cena czterech wzrosła.

Do, będących w mniejszości, drożejących gatunków należała pszenica paszowa - wyceniona na 833 zł/t (+34 zł w tygodniu), owies paszowy za którego tonę płacono 800 zł (+37 zł w tygodniu), żyto paszowe wycenione na 735 zł/t (+8 zł/t) i jęczmień konsumpcyjny skupowany średnio po 785 zł/t (+3 zł/t).  Warto zauważyć, że duże wahania cen skupu pszenicy paszowej (w dół i górę) mają miejsce wyłącznie w makroregionie północno-zachodnim, ale przekładają się na cenę średnią w kraju.

W śród taniejących zbóż rekordzistą był jęczmień paszowy i pszenżyto. W skali tygodnia cena jęczmienia obniżyła się o 27 zł (3%), do 818 zł/t, a pszenżyto potaniało o 14 zł, do 762 zł/t.

Jak zauważa Andrzej Bąk z WGT S.A., pozostałe taniejące zboża straciły średnio na wartości o 2 do 6 zł/t. W grupie tej znalazła się między innymi pszenica konsumpcyjna. Cena średnia krajowa ziarna pszenicy przeznaczonej na konsumpcję obniżyła się o 5 zł/t i została ustalona na 835 zł/t.

W krajowych punktach skupu zmalał udział pszenicy konsumpcyjnej (z 45% do 40%) na rzecz kukurydzy, której udział w strukturze obrotu wzrósł z 11 do 16%.

Porównanie cen w skali roku:

Mimo ostatnich przecen ceny średnie krajowe skupu ziarna zbóż są ciągle najczęściej o 20%-25% wyższe niż rok temu. Jednak rekordzista – owies, podrożał w tym czasie blisko połowę.Tagi:
źródło: