| Autor: redakcja1

Nowe odmiany roślin zbożowych w krajowym rejestrze COBORU

W połowie stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020, poświęcone odmianom zbóż jarych.

Nowe odmiany roślin zbożowych w krajowym rejestrze COBORU
Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.
 
Ponadto Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 24 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 10, owies zwyczajny – 5, pszenica zwyczajna – 4, pszenżyto – 3 i żyto – 2).
 
Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał postanowienia o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:
 
Jęczmień jary
- Avatar (d. NAD 5716)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Brandon (d. BKH 7816)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- Fandaga (d. NORD 14/2404)
Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Forman (d. NORD 12/2444)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- KWS Fantex
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Lupus (d. STH 10916)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Mecenas (d. STH 10716)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- MHR Filar (d. MHR-PJ-2116)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
- MHR Krajan (d. MHR-PJ-1816)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
- Raptus (d. DC 09188/14)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Owies zwyczajny
- Arka
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Figaro (d. DC 08124)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Pablo (d. STH 11816)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Perun (d. NORD 15/119)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Refleks (d. STH 11516)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica zwyczajna jara
- Alibi (d. STH 916)
Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Eskadra (d. SMJ 2215)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- Gratka (d. KOH 6216)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Merkawa (d. SMJ 2015)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Pszenżyto jare
- Erwin (d. MAH 4516)
Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Odys (d. MAH 4015)
Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Santos (d. DC 07030)
Odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Żyto jare
- SM Ananke (d. HRSM 108-2Rj)
Odmiana pastewna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- SM Elara (d. HRSM 46-4Rj)
Odmiana pastewna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"


Tagi:
źródło: