| Autor: redakcja1

Nowe odmiany roślin zbożowych w krajowym rejestrze COBORU

W dniu 22 lutego 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020.

Nowe odmiany roślin zbożowych w krajowym rejestrze COBORU
Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż ozimych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.
 
W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 25 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 4, pszenica zwyczajna – 14, pszenica twarda – 1, pszenżyto – 3, żyto - 3).
 
Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż ozimych:
 
Jęczmień
- KWS Flemming (d. KW 6-1545) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Melia (d. STRG 547/14A) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający:
IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Monopoli (d. LD 06.42.2) - odmiana wielorzędowa typu browarnego; zgłaszający:
IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- SU Lautine (d. NORD 12066/64) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna
- Bataja(d. DNKO 35) – jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o..
- Bosporus – odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Godnik (d. STRU 100681s11) – odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
Strube Polska sp. z o.o.
- KWS Donovan (d. KW 2644-14) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Lawina - odmiana pastewna (C); zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- LG Keramik (d. LGWD14-4469-SA) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Lokata (d. MHR-PP-3915) – jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
- Moschus - elitarna odmiana chlebowa (E); zgłaszający:
IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Opoka (d. STH 9716) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- RGT Specialist (d. R 11639) – odmiana chlebowa (B); zgłaszający:
RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- SY Dubaj (d. SY 116515) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Syngenta Polska sp. z o.o.
- SY Yukon (d. SY 116605) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Syngenta Polska sp. z o.o.
- Tonnage - odmiana pastewna (C); zgłaszający:
Saatbau Polska sp. z o.o.
- Venecja (d. STH 9616) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica twarda
- SM Metis (d. SMH 257) - odmiana przeznaczona do produkcji makaronu; zgłaszający:
"Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Pszenżyto
- Dolindo (d. DC 08065) - odmiana pastewna; zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Gringo - odmiana pastewna; zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- SU Liborius (d. NORD 11R875/008) - odmiana pastewna; zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Żyto
- KWS Berado (d. KWS-H181) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Jethro (d. KWS-H178) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Tayo (d. KWS-H176) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.Tagi:
źródło: