| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny zbożami

W ciągu trzech miesięcy sezonu 2018/2019 z kraju wyeksportowano 1,5 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna względem 1,1 mln ton w tym samym okresie przed rokiem.

Polski handel zagraniczny zbożami
Zyski z wysyłki były większe o 12% od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły 0,7 mld EUR. Wywóz ziarna zbóż stanowił 80% eksportowanego kontyngentu, tj. 1,2 mln ton. Było to o 45% więcej niż rok wcześniej. Wysyłka pszenicy ukształtowała się na poziomie 526 tys. ton w odniesieniu do 395 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Wzrósł także wywóz pozostałych zbóż podstawowych, w tym żyta o 47% do 193 tys. ton i jęczmienia o 71% do 76 tys. ton. Eksport kukurydzy był 3-krotnie wyższy od notowanego przed rokiem i wyniósł 190 tys. ton. Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 71% udziału, w tym głównie w Niemczech - 729 tys. ton i 61% wywozu ziarna. W tym czasie pszenicę dostarczano przede wszystkim do Arabii Saudyjskiej - 263 tys. ton i Niemiec - 153 tys. ton.
 
Do Polski w okresie trzech miesięcy sezonu 2018/2019 sprowadzono 573 tys. ton zbóż i przetworów zbożowych względem 687 tys. ton przed rokiem. Wartość importu była o 9% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 241 mln EUR.
 
Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i ukształtowało się w granicy 0,9 mln ton w odniesieniu do 0,5 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 0,5 mld EUR i było o 25% wyższe.


Tagi:
źródło: