| Autor: redakcja1

Prognozy światowej produkcji zbożowej

Jak wynika z prognoz australijskich ekspertów, w średniej perspektywie globalna produkcja zbóż paszowych będzie się dynamicznie rozwijać, a to za sprawą rosnącego popytu, co z kolei przełoży się na wzrastające ceny. Sytuacja na rynku pszenicy ma być bardziej stabilna – podaje Bank BGŻ.

Prognozy światowej produkcji zbożowej
Australijskie Biuro ds. Ekonomiki i Badań Rolnictwa oraz Zasobów Naturalnych (ABARES) w swoim pierwszym kwartalnym raporcie w tym roku przedstawiło prognozy dla światowych rynków surowców rolnych w krótkiej - sezon 2014/2015 i średniej - sezony 2015/16-2018/19 - perspektywie.
 
W porównaniu do pszenicy autorzy szacują, że w sezonie 2014/2015 średnie ceny będą o niemal 7% mniejsze niż w sezonie 2013/2014, co będzie skutkiem sporej ich zniżki w pierwszej połowie sezonu 2013/2014. Następnie w średniej perspektywie po odjęciu inflacji, ceny będą utrzymywały się na stabilnym poziomie.

W odróżnieniu od wielu innych ośrodków zajmujących się prognozowaniem sytuacji na rynkach zbóż, zdaniem ekspertów ABARES globalna produkcja pszenicy w sezonie 2014/2015 nieznacznie się zwiększy do 711 mln t. Następnie w średniej perspektywie produkcja ma rosnąć przeciętnie o 1% rocznie i osiągnie 738 mln t w sezonie 2018/2019. Potencjalny wzrost powierzchni zasiewów będzie hamowany przez konkurencję o ziemię z innymi uprawami. Z kolei średnie plony mają zwiększyć się jedynie w nieznacznym stopniu.

Produkcja w niektórych częściach świata może jednak rozwijać się dużo szybciej. Autorzy szacują, że w krajach regionu Morza Czarnego, jak Rosja, Ukraina, Kazachstan wielkość produkcji będzie rosła dwa razy szybciej niż średnio na świecie, a więc będzie wzrastała o 2% rocznie. O ile według prognoz w sezonie 2014/2015 kraje te wyprodukują 90 mln t pszenicy, to w sezonie 2018/2019 będzie to już 97 mln t.
 
Słabo rozwinięta infrastruktura transportowa nie pozwala w pełni zrealizować potencjału eksportowego tych krajów, choć i tak zdaniem ABARES w sezonie 2014/2015 mają one wysłać 36 mln t pszenicy, a w sezonie 2018/2019 już 40 mln t, co daje wzrost roczny średnio o 3%.

W porównaniu do zbóż paszowych, autorzy oczekują większej dynamiki wzrostu produkcji niż w przypadku pszenicy. W średniej perspektywie ma ona wynieść 1,3% w relacji rocznej. W sezonie 2018/2019 globalna produkcja tych zbóż ma być na poziomie 1,3 mld t. w związku z tym, w sezonach 2015/2016 oraz 2016/2017 ceny zbóż paszowych w ujęciu rzeczywistym zwiększą się.
 
W odpowiedzi na te podwyżki, największy wzrost produkcji ma nastąpić w sezonie 2017/2018. wtedy też w ograniczonym stopniu mają zmniejszyć się ceny realne tych zbóż. Wzrosty cen i produkcji mają być napędzane przede wszystkim przewidywanym zwiększeniem się rocznego zużycia na cele paszowe o 1,8%, a w mniejszym stopniu na inne cele o 1%, w tym żywnościowe i bioenergetyczne.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!