| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (14.02.2021)

Na rynku krajowym zaobserwowano dalszy wzrost cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (14.02.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 8–14 lutego 2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano 936 zł/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 1,5% niż miesiąc wcześniej i o 25% niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 664 zł/t i była większa o 1% niż tydzień wcześniej i o 9% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 18%.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 765 zł/t, a więc wyższej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była większa o 13,5% przed rokiem.
 
Za pszenżyto otrzymywano 796 zł/t, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 23% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Kukurydzę w kraju nabywano po 873 zł/t, a zatem drożej o 4% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 8% niż miesiąc wcześniej i o 34% niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W trzecim tygodniu lutego 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały zwyżki cen zbóż. W USA w notowaniu z 17 lutego 2021 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 237 EUR/t, a pszenicy SRW – 236 EUR/t. Ceny te były wyższe o 1% niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji zwiększyła się o 2% do 236 EUR/t, a w portach Morza Czarnego uległa spadkowi o 0,5% do 231 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w ciągu tygodnia wzrosła o 2% do 220 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego cena tego zboża zmalała o 2% do 201 EUR/t.
 
Cena eksportowa kukurydzy we Francji ukształtowała się na poziomie 228 EUR/t, czyli wyższym o 1% niż tydzień wcześniej, a w USA – o 4% do 209 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego za kukurydzę otrzymywano 215 EUR/t, czyli mniej o 1% niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: