| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (1.07.2018)

W ostatnim tygodniu czerwca 2018 r. ceny żyta konsumpcyjnego i kukurydzy uległy nieznacznemu spadkowi, a pozostałych monitorowanych zbóż zwiększyły się. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (1.07.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
Zakłady zbożowe w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 25.06 – 1.07.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną płaciły 703 zł/t, a zatem to więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% niż miesiąc wcześniej. Ziarno to było jednak o 2% tańsze niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne dostawcy otrzymywali 564 zł/t, tj. mniej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 12% tańsze niż rok wcześniej.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego, po spadku w poprzednim tygodniu, w dniach 25.06 – 1.07.2018 r. ukształtowała się w granicy 675 zł/t. Cena ta była wyższa o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 1% niż przed miesiącem. Jęczmień paszowy był także o 2% droższy niż przed rokiem.
 
Kukurydzę w kraju sprzedawano po 690 zł/t względem 693 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena kukurydzy była o 2% wyższa od uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 3% niższa od notowanej przed rokiem.
 
Unijne ceny zakupu zbóż
 
Na rynku unijnym odnotowano spadek cen zbóż monitorowanych przez Komisję Europejską. W ostatnim tygodniu czerwca br. w UE cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 168 EUR/t - 734 zł/t, o 2% mniejszym niż w poprzednim tygodniu. Największy spadek ceny tego zboża odnotowano w Rumunii o 10%.
 
Średnia unijna cena jęczmienia paszowego w porównaniu z poprzednim tygodniem zmalała o 1% do 158 EUR/t - 692 zł/t. Spadek cen odnotowano w sześciu krajach – największy w Portugalii o 4%. W porównaniu z notowaniami sprzed roku unijna cena pszenicy konsumpcyjnej była wyższa o 5%, a jęczmienia paszowego o 8%.
 
Cena kukurydzy w dniach 25.06 – 1.07.2018 r. wyniosła 164 EUR/t - 717 zł/t i była o 3% mniejsza niż w poprzednim tygodniu. Poza Polską spadki cen kukurydzy notowano w Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Belgii i we Włoszech. W porównaniu z tym samym tygodniem 2017 r. kukurydza w UE była o 1% tańsza.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Obniżenie tegorocznej prognozy zbiorów pszenicy we Francji, według Strategie Grains – z 36,6 mln ton do 33,2 mln ton, na początku lipca 2018 r. wywierało presję na zwyżkę cen zbóż na monitorowanych rynkach zagranicznych. Wzrost ten był ograniczany postępującymi zbiorami w Ameryce Północnej. W USA w notowaniu z 4.07.2018 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 192 EUR/t, czyli o 1,5% niższym niż przed tygodniem, natomiast pszenicy SRW – 182 EUR/t o 1% wyższym. W tym czasie we Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 186 EUR/t, a więc o 6,5% drożej, a w portach Morza Czarnego – o 0,3% 171 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia zwiększyła się o 7% do 176 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 2% do 167 EUR/t.
 
Za kukurydzę w USA otrzymywano 139 EUR/t, czyli o 3% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zwęszyła się o 1% do 155 EUR/t. Cena kukurydzy we Francji wyniosła 173 EUR/t i była o 4,5% wyższa niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: