| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (14.10.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (14.10.2018)
Ceny zakupu zbóż w kraju
 
W Polsce zbiory kukurydzy są na ukończeniu. Zebrane ziarno jest raczej suche. Przedsiębiorstwa nabywające kukurydzę monitorowane przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 8–14 października 2018 r. za 1 tonę suchego ziarna w kraju płaciły 724 zł, a więc więcej o 0,1% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena kukurydzy była większa o 3% niż przed miesiącem i o 9% niż rok wcześniej. Średnia cena zakupu kukurydzy „mokrej” ukształtowała się w granicy 523 zł/t, tj. niższej o 4% niż tydzień wcześniej. W makroregionie północno-zachodnim za kukurydzę suchą płacono 717 zł/t, a w centralno-wschodnim – 729 zł/t. Było to w obu przypadkach o 0,2% więcej niż w tygodniu poprzednim.
 
Cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 816 zł/t, czyli wyższej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Wzrost o 1% w porównaniu z poprzednim tygodniem zaobserwowano w makroregionie południowym i północno-zachodnim, gdzie ceny ukształtowały się na poziomie 825 zł/t i 821 zł/t. W makroregionie centralno-wschodnim, tak jak tydzień wcześniej, cena wyniosła 806 zł/t W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno pszenicy było droższe o 24%.
 
Cena zakupu żyta konsumpcyjnego wynosiła 701 zł/t i była o 1% mniejsza niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to kosztowało więcej o 4% niż przed miesiącem i o 23% niż przed rokiem. W makroregionie północno-zachodnim za żyto konsumpcyjne płacono 715 zł/t, tj. o 2% mniej niż tydzień wcześniej, a w centralno-wschodnim – 684 zł/t, a zatem to spadek o 0,3%.
 
Za jęczmień paszowy uzyskiwano 779 zł/t, czyli więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 1,5% niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 26% niż rok wcześniej. W makroregionie centralno-wschodnim dostawcom za 1 tonę jęczmienia paszowego płacono 777 zł, a więc więcej o 1% niż przed tygodniem, a w makroregionie północno-zachodnim – o 2% do 778 zł.


Tagi:
źródło: