| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (17.01.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (17.01.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Przewagę zwyżkowych trendów cen monitorowanych zbóż zaobserwowano również w pierwszej połowie stycznia br. Na rynku krajowym w dniach 11–17.01.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRiR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 922 zł/t, czyli więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 9% niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 26% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu żyta konsumpcyjnego, ukształtowała się w granicy 610 zł/t, a zatem większej o 4% niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 10% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Cena jęczmienia paszowego wyniosła 706 zł/t względem 704 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 1% niż przed miesiącem i o 7% niż przed rokiem.
 
Za owies konsumpcyjny uzyskiwano 578 zł/t, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 1% niż przed miesiącem.
 
Za pszenżyto płacono 738 zł/t, a zatem drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 17% niż przed rokiem.
 
Kukurydzę w kraju kupowano po 808 zł/t, tj. drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to kosztowało więcej o 22%.


Tagi:
źródło: