| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (26.05.2019)

W przedostatnim tygodniu maja 2019 r. na rynku krajowym zaobserwowano nieznaczny spadek cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (26.05.2019)
 
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 20–26.05.2019 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 793 zł/t, a więc o 0,5% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było tańsze o 3% niż miesiąc wcześniej, ale droższe o 15% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 713 zł/t i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz podobna do notowanej miesiąc wcześniej. Ziarno to było jednak o 25% droższe niż w analogicznym czasie 2018 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 797 zł/t względem 799 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 1% niż przed miesiącem i o 19% niż rok wcześniej.
 
Za kukurydzę w kraju płacono 705 zł/t. Cena tego ziarna była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 4,5% droższe.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W ostatnim tygodniu maja 2019 r. opady deszczu powodujące lokalne powodzie oraz obawy o możliwość wystąpienia strat w kluczowych regionach uprawy zbóż w USA wywierały presję na zwyżkę cen zbóż na świecie. Wzrost ten ograniczała dobra kondycja zasiewów zbóż w Rosji i na Ukrainie. W USA w notowaniu z 29 maja 2019 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 202 EUR/t i była o 6% większa niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW podrożała o 7% do 200 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 192 EUR/t, a zatem o 4% wyższym niż tydzień wcześniej.
 
Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 172 EUR/t, czyli o 5,5% więcej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 1% do 156 EUR/t, więcej.
 
Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia zwiększyła się o 7% do 171 EUR/t, a we Francji o 6% do 175 EUR/t.
 


Tagi:
źródło: