| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (27.01.2019)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (27.01.2019)
Na początku sezonu ceny zbóż dynamicznie się zwiększały. Jednak po żniwach dynamika wzrostu cen zbóż konsumpcyjnych osłabła i w grudniu 2018 r. cena pszenicy (wg GUS) wyniosła 831 zł/t, a żyta – 709 zł/t. Ceny te były odpowiednio o 11% i 13% większe niż w sierpniu 2018 r., tj. w okresie największej ich podaży.
 
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 21–27 stycznia 2019 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 856 zł/t względem 855 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 3% niż miesiąc wcześniej i o 26% niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 735 zł/t, czyli więcej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 28% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego wynosiła 812 zł/t i była mniejsza o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 0,5% niż przed czterema tygodniami. Ziarno to kosztowało więcej o 21% niż przed rokiem.
 
Kukurydzę, podobnie jak tydzień wcześniej, skupowano po 735 zł/t. Cena tego zboża była wyższa o 1% niż przed miesiącem i o 17% od uzyskanej w analogicznym okresie 2018 r.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W ostatnim tygodniu stycznia 2019 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały zwyżki cen pszenicy. W USA w notowaniu z 30 stycznia 2019 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 199 EUR/t i była większa o 3% niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica HRW zmniejszyła się o 2% do 211 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 210 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 215 EUR/t. Ceny te były wyższe niż przed tygodniem odpowiednio o 1% i 2%.
 
Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 199 EUR/t, a zatem o 1% mniej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – 205 EUR/t, czyli o 0,2% mniej.
 
Cena kukurydzy w USA i we Francji w obrębie tygodnia wzrosła po 2%, odpowiednio do 153 EUR/t i 185 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego kukurydza podrożała o 1% do 160 EUR/t.


Tagi:
źródło: