| Autor: redakcja11

Rynek zbóż w kraju i na świecie (18.09.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 12 do 18 września 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (18.09.2016)

Ceny pszenicy


Jak wynika z danych, w dniach 12–18.09.2016 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 629 zł/t, czyli to o 2% wyższym niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc temu. W makroregionie północno- -zachodnim ceny wyniosły 633 zł/t, w południowym – 632 zł/t, a w makroregionie centralno-wschodnim – 617 zł/t


Ceny żyta
 

Od początku sierpnia w skupie żyta konsumpcyjnego utrzymuje się zwyżkowy trend cen. W dniach 12–18.09.2016 r. za żyto konsumpcyjne otrzymywano 512 zł/t, w odniesieniu do 505 zł/t w ubiegłym tygodniu, a zatem to więcej o 5% niż przed miesiącem. W makroregionie północno-zachodnim za żyto konsumpcyjne otrzymywano 519 zł/t, centralnowschodnim – 506 zł/t, a w południowym – 502 zł/t


Ceny jęczmienia
 

Za jęczmień paszowy  w analizowanym okresie  płacono 514 zł/t, czyli cena tego zboża zwiększyła się o 1%. Była ona także wyższa o 0,4% niż przed miesiącem. W makroregionie południowym dostawcom za 1 tonę jęczmienia paszowego płacono 519 zł, w makroregionie centralno-wschodnim – 514 zł, natomiast w północno- -zachodnim – 513 zł


Ceny kukurydzy
 

Za ziarno kukurydzy w skupie płacono 641 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, i o 4% mniej niż przed miesiącem. Jednak cena kukurydzy była o 1,5% większa niż w zeszłym roku. Najwięcej za kukurydzę płacono w makroregionie północno- -zachodnim – 664 zł/t, mniej w południowym – 657 zł/t, a najmniej w centralno- -wschodnim – 594 zł/t.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: