| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (1.10.2023)

Na rynku krajowym podaż kukurydzy z nowych zbiorów przyczyniła się do sezonowego spadku jej cen oraz nieznacznej obniżki cen pszenicy i żyta konsumpcyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (1.10.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 25 września – 1 października 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 975 zł/t względem 976 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 3% niż przed miesiącem, ale tańsze o 36% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego, podobnie jak miesiąc wcześniej, wyniosła 655 zł/t. Cena ta była jednak niższa o 1% niż przed tygodniem i o 46% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego wyniosła 760 zł/t i była wyższa o 0,2% niż przed tygodniem, ale niższa o 0,4% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku jęczmień paszowy był tańszy o 42%.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 822 zł/t, czyli więcej o 4% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 10% niż przed miesiącem, ale tańsze o 39% niż przed rokiem.

Za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 873 zł/t, czyli mniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 39% niż przed rokiem. W tym czasie cena zakupu kukurydzy „mokrej” wyniosła 485 zł/t i była o 37% niższa niż rok wcześniej.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w pierwszym tygodniu października 2023 r. ceny zbóż uległy spadkowi. W USA 4 października 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 284 EUR/t i była niższa o 3% niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej pszenicy SRW zmalała o 2,5% do 231 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się również na poziomie 232 EUR/t, tj. niższym o blisko 2% niż przed tygodniem.

Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 167 EUR/t, a zatem mniej o 2% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża wyniosła 218 EUR/t i była też niższa o 2%. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 218 EUR/t, a więc mniejszym o 3% niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: