| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (18.09.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (18.09.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12–18 września 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 508 zł/t. Było to mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 52% niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu cena pszenicy konsumpcyjnej na rynku unijnym wyniosła 336 EUR/t i była na tym samym poziomie co tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 1% niż przed miesiącem i o 49% niż przed rokiem.

W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej była mniejsza a o 6% od średniej w Unii Europejskiej i ukształtowała się na poziomie 317 EUR/t. Była ona m.in. niższa o 7% niż w Niemczech, o 3% niż we Francji i o 4% niższa niż w Czechach, ale wyższa o 3% niż w Bułgarii.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 1 216 zł/t i była o 0,4% większa niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 1% niż przed miesiącem, ale droższe o 50% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego w trzecim tygodniu września br. podobnie jak przed tygodniem wyniosła 1 306 zł/t i była wyższa o 2% niż przed miesiącem i o 51% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 309 EUR/t. Cena tego zboża była większa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem o 3%. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było droższe o 47%. Krajowa cena jęczmienia paszowego wyrażona w walucie unijnej wyniosła 274 EUR/t była niższa o 11% od średniej w UE. Za zboże to płacono m.in. mniej o 11% niż w Niemczech, o 6% niż we Francji oraz o 2% niż na Słowacji, ale o 7% więcej niż w Finlandii.

Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 1 345 zł/t, czyli o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 3% niż przed miesiącem i o 53% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 252 zł/t. Zboże to było tańsze o 3% niż przed tygodniem, ale droższe o 4% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 81%.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 421 zł/t względem 1 424 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa niż przed miesiącem o 1%, ale wyższa o 28% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w UE wyniosła 325 EUR/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej, ale wyższa o 3 % niż przed miesiącem. Jednocześnie cena kukurydzy była większa o 35% niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 299 EUR/t i była niższa o 8% niż średnio w UE. Cena ta kształtowała się m.in. na poziomie mniejszym niż na Węgrzech o 13% i we Francji o 10%, ale wyższym o 1% niż w Rumunii.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego w kraju są najwyższe w makroregionie południowym. Natomiast za kukurydzę i jęczmień paszowy płacono najwięcej w makroregionie północno-zachodnim.

Ceny zbóż w kraju są uzależnione przede wszystkim od popytu importowego na rynkach zagranicznych. Bliskość rynków importerskich ma związek z potencjalnie łatwiejszym dostępem do eksportu zbóż z makroregionu północno-zachodniego oraz południowego poprzez porty morskie oraz granicę z państwami Unii Europejskiej, co skutkuje wyższymi cenami w tych regionach.


Tagi:
źródło: