| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (21.08.2022)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu sierpnia 2022 r. spadkowi uległy ceny pszenicy konsumpcyjnej i pszenżyta, a ceny pozostałych monitorowanych zbóż wzrosły. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (21.08.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 15–21 sierpnia 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 545 zł/t. Było to mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 0,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 65% niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 1 227 zł/t, tj. więcej o 0,4% niż przed tygodniem i o 1% niż miesiąc wcześniej. Zboże to było o 75% droższe niż w analogicznym okresie 2021 r.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 284 zł/t, a zatem wyższej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 2,5% niż przed miesiącem i o 66% niż rok wcześniej.

Za pszenżyto w kraju płacono 1 307 zł/t w odniesieniu do 1309 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było o 1,5% tańsze niż przed miesiącem, ale o 57% droższe niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 203 zł/t, tj. drożej o 2% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 95%.

Cena kukurydzy w kraju wyniosła 1 430 zł/t i była wyższa o 0,5% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było tańsze o 0,1% niż przed miesiącem, ale o 39% droższe niż rok wcześniej.

W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego w kraju są największe w makroregionie północno-zachodnim, natomiast kukurydza jest nieco droższa w makroregionie centralno-wschodnim. W przypadku żyta konsumpcyjnego, średnie ceny zakupu są większe zarówno w makroregionie centralno-wschodnim, jak i południowym.

Ceny zbóż w kraju są uzależnione przede wszystkim od popytu importowego na rynkach zagranicznych. Bliskość rynków importerskich ma związek z potencjalnie łatwiejszym dostępem do eksportu zbóż z makroregionu północno-zachodniego poprzez porty morskie oraz granicę z Niemcami, co przekłada się na wyższe ceny w tym regionie.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Na giełdzie MATIF notuje się wzrost cen kontraktów pszenicy i kukurydzy. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF ukształtowała się na poziomie 330,25 EUR/t względem 327,00 EUR/t, co daje spadek o 1%. Cena pszenicy była niższa o 4,8% od odnotowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 26.08.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 316 EUR/t i była wyższa o 1% niż w notowaniu. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 1,7% wyższa od ceny otrzymanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: