| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (8.01.2023)

W pierwszym tygodniu 2023 r. ceny monitorowanych zbóż uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (8.01.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8.01.2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 430 zł/t, a więc mniej o 4% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 5% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 7% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 147 zł/t i była niższa o 1,5% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem.

Zboże to było jednak o 1% droższe niż rok wcześniej. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 292 zł/t, tj. mniejszym o 2% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była większa o 11% niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe pszenżyto kupowały po 1 273 zł/t, czyli taniej o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to kosztowało mniej o 5% niż przed miesiącem, ale więcej o 8% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 349 zł/t, a więc mniej o 3% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 1% niż przed miesiącem, ale wyższa o 28% niż przed rokiem. W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w północno-zachodnim. W przypadku jęczmienia paszowego i kukurydzy średnie ceny zakupu były najwyższe w makroregionie centralno-wschodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Na początku 2023 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy notowane w kontraktach terminowych na marzec 2023 r. uległy spadkowi. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 13.01.2023 r. ukształtowała się w granicy 288,75 EUR/t wobec 291,25 EUR/t w notowaniu z 12.01.2023 r. Cena pszenicy była niższa o 3,8% od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 13.01.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 280,00 EUR/t wobec 284,00 EUR/t w notowaniu z 12.01.2023 r. Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 3,6% mniejsza od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: