| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (8.10.2023)

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu października przeważały zwyżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (8.10.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8 października 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 981 zł/t względem 975 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 2% niż przed miesiącem, ale tańsze o 37,5% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 662 zł/t, tj. wyższej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Zboże to było jednak tańsze o 45,5% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego wyniosła 783 zł/t i była wyższa o 3% niż przed tygodniem i o 2% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku jęczmień paszowy był tańszy o 41%.

Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 744 zł/t, czyli mniej o 9% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 6% niż przed miesiącem i o 45% niż przed rokiem. Za kukurydzę „suchą” otrzymywano 883 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 38% niż przed rokiem. W tym czasie cena zakupu kukurydzy „mokrej” wyniosła 488 zł/t i była o 1% wyższa niż przed tygodniem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 39,5% tańsze.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w drugim tygodniu października 2023 r. ceny zbóż uległy spadkowi. W USA 11 października 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 280 EUR/t i była mniejsza o 1% niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej pszenicy SRW, podobnie jak przed tygodniem, ukształtowała się także na poziomie 231 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej notowana była też na poziomie 231 EUR/t względem 232 EUR/t przed tygodniem. Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 162 EUR/t, tj. o 3% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża pozostała na poziomie podobnym do ceny notowanej tydzień wcześniej, a więc 218 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 213 EUR/t, czyli niższym o 2% niż przed tygodniem. Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 13 października 2023 r. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 13.10.2023 r. ukształtowała się na poziomie 237,25 EUR/t wobec 233,25 EUR/t w notowaniu z 12.10.2023 r. Cena pszenicy była o 1,1% wyższa od notowanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: