| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (05-11.01.2015)

Według Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 5 do 11 stycznia 2015 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wyniosła 737 zł/t.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (05-11.01.2015)

Ceny pszenicy

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 5–11.01.2015 r. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 737 zł/t, a zatem więcej o 5% niż we wcześniejszym notowaniu (22.12.14 – 4.01.2015) i o 6% niż w drugim tygodniu grudnia 2014 r. Jednocześnie pszenica konsumpcyjna była o 4% tańsza niż przed rokiem.
 
Najwyższe ceny za pszenicę otrzymywano w makroregionie: Centralno-Wschodnim  – 781 zł/t, a niższe w Północno-Zachodnim – 750 zł/t i w Południowym – 673 zł/t.

Ceny żyta

Przeciętna cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 546 zł/t, tj. więcej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 7% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to kosztowało o 2% mniej niż przed rokiem.
 
W makroregionie Północno-Zachodnim przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 512 zł/t, a w makroregionie Centralno-Wschodnim – 559 zł/t.

Ceny zbóż - czytaj więcej

Ceny jęczmienia

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 593 zł/t i była niższa o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do cen sprzed roku zboże to kupowano o 26% taniej.
 
W makroregionie Północno-Zachodnim średnia cena jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 598 zł/t, w Południowym – 590 zł/t, a w Centralno-Wschodnim – 573 zł/t.

Ceny kukurydzy


Za kukurydzę przeciętnie w kraju płacono 582 zł/t, a zatem o 3% więcej niż w  poprzednim notowaniu i niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była jednak o 14% mniejsza niż przed rokiem.
 
Najwyższe ceny za kukurydzę uzyskiwano w makroregionie Centralno-Wschodnim – 591 zł/t, a niższe w Północno- Zachodnim – 586 zł/t oraz Południowym – 560 zł/t.Tagi:
źródło: