| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (08-14.12.2014)

Poniżej zamieszczamy cotygodniowe podsumowanie rynku zbóż w dniach od 8 do 14 grudnia 2014 w Polsce, przygotowane przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (08-14.12.2014)

Ceny pszenicy

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 8–14.12.2014 r. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju można było uzyskać 698 zł/t, a więc o 1% mniej niż we wcześniejszym tygodniu, ale o 2% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie pszenica konsumpcyjna była o 9% tańsza niż przed rokiem.

Ceny żyta

Za żyto konsumpcyjne w skupie przeciętnie otrzymywano 511 zł/t, tj. o 1,5% mniej niż tydzień wcześniej. Cena ta była o 5,7% większa niż przed miesiącem, ale o 6,4% mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 r.

Ceny zbóż - czytaj więcej

Ceny jęczmienia

Średnia cena jęczmienia browarnego wyniosła 699 zł/t w stosunku do 696 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to sprzedawano taniej o 1% niż przed miesiącem i o 19% niż rok wcześniej.
 
Przeciętna krajowa cena jęczmienia paszowego była na poziomie 599 zł/t i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2013 r. zboże to kosztowało o 24% mniej.

Ceny pszenżyta

Średnia cena skupu pszenżyta zmalała do 540 zł/t, a zatem o 1% w odniesieniu do poprzedniego tygodnia. Ziarno to kosztowało o 2% więcej niż przed miesiącem, ale o 18% mniej niż rok wcześniej.

Ceny owsa paszowego

Ponownie zmniejszyła się cena owsa paszowego, za który otrzymywano przeciętnie 433 zł/t, czyli o 7% mniej niż w poprzednim tygodniu. Ceny tego zboża kształtowały się w granicy o 2% większej niż miesiąc wcześniej, ale były o 22% mniejsze niż w analogicznym czasie 2013 r.

Ceny kukurydzy

Za kukurydzę średnio w kraju płacono 568 zł/t, tj. o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena tego zboża była jednak o 15% mniejsza niż przed rokiem.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: