| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (09-15.06.2014)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rynku zbóż w dniach od 9 do 15 czerwca 2014 roku w Polsce, przygotowanym w cotygodniowym raporcie przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (09-15.06.2014)
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 09–15.06.2014 r. za pszenicę konsumpcyjną, podobnie jak tydzień wcześniej, średnio w kraju płacono 776 zł/t. Cena ta była mniejsza o 2% od notowanej miesiąc wcześniej i o 16% niż przed rokiem.
 
Przeciętna cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 571 zł/t, czyli to mniej o 0,4% niż tydzień wcześniej, o 4% niż przed miesiącem i o 6% niż rok wcześniej.
 
Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 736 zł/t i była niższa o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 3% tańsze niż przed rokiem.
 
Cena zakupu kukurydzy zmalała do 711 zł/t, a więc o 0,4% w odniesieniu do poprzedniego tygodnia. Ziarno to było o 0,4% droższe niż przed miesiącem, ale o 17% tańsze niż rok wcześniej.
 
Giełdy w Polsce
 
W drugim tygodniu czerwca 2014 r. nie odnotowano transakcji, pomimo spadku przeciętnych cen zbóż oferowanych do sprzedaży. W kolejnym tygodniu czerwca 2014 r. średnie ofertowe ceny pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy i jęczmienia paszowego uległy dalszej zniżce, a żyta konsumpcyjnego pozostały na poziomie sprzed tygodnia. Wzrosła tylko przeciętna cena pszenicy paszowej.
 
W dniach 16–22.06.2014 r. ceny oferowanych do sprzedaży zbóż kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 735–850 zł/t, pszenica paszowa 720–830 zł/t, żyto konsumpcyjne 575–630 zł/t, jęczmień paszowy 680–810 zł/t, a kukurydza 690–740 zł/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych przeważają zniżki cen zbóż. W notowaniu z 12 czerwca 2014 r. (za FAPA) na giełdzie w USA pszenica SRW, Nr 2 była o 4% tańsza niż tydzień wcześniej, a HRW, Nr 1 – o 1%. W tym czasie na giełdzie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej zmniejszyła się o 0,5%, a w Niemczech pozostała niezmienna. Na Ukrainie cena pszenicy konsumpcyjnej była o 9% mniejsza od notowanej tydzień wcześniej.
 
W porównaniu z notowaniem sprzed tygodnia giełdowa cena jęczmienia paszowego w USA obniżyła się o 5%, a w Niemczech o 1%. We Francji z kolei zboże to podrożało o 1%. Za kukurydzę na giełdzie w Argentynie i w USA otrzymywano około 2% mniej niż przed tygodniem. We Francji ceny tego zboża pozostały na poziomie zbliżonym do notowanego tydzień wcześniej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!