| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (18-24.08.2014)

Przedstawiamy cotygodniowe podsumowanie rynku zbóż w dniach od 18 do 24 sierpnia 2014 w Polsce, przygotowane przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (18-24.08.2014)

Ceny zbóż w Polsce


Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 18–24.08.2014 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie średnio płacono 668 zł/t, a więc o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i roku pszenica konsumpcyjna kosztowała o około 2% mniej.
 
W analizowanym okresie za żyto konsumpcyjne uzyskiwano przeciętnie 490 zł/t, a więc o 0,2% mniej niż tydzień wcześniej. Zboże to kosztowało jednak więcej o 1% niż przed miesiącem i o 10% niż rok wcześniej.
 
Ceny zbóż - czytaj więcej
 
Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 554 zł/t i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 19% mniejsza niż przed rokiem.
 
Przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 822 zł/t, o 3% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było o 8% droższe niż przed miesiącem i o 2% droższe niż rok wcześniej.
 

Ceny zbóż na giełdach w Polsce

 
W dniach 18–24.08.2014 r. na krajowych giełdach towarowych zawarto niewiele transakcji. Nabywców znalazła pszenica paszowa po cenie 608 zł/t, czyli o 0,3% niższej niż w poprzednim tygodniu i jęczmień paszowy po cenie 580 zł/t, o 2% wyższej, przy czym podane ceny obejmują koszty transportu.
 
Notowania zbóż - zobacz więcej
 
Na początku następnego tygodnia przeciętne ofertowe ceny pszenicy i żyta konsumpcyjnego uległy spadkowi, jęczmienia paszowego praktycznie pozostały niezmienne, a kukurydzy się zwiększyły. W dniach 25–27.08.2014 r. giełdowe ceny zbóż kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 580–750 zł/t, pszenica paszowa 550–670 zł/t, żyto konsumpcyjne 470–600 zł/t, jęczmień paszowy 500–600 zł/t oraz kukurydza 690–850 zł/t.

Ceny zbóż na giełdach zagranicznych

 
Stabilizują się ceny pszenicy konsumpcyjnej na monitorowanych giełdach zagranicznych. W notowaniu z 21 sierpnia 2014 r. (za FAPA) na giełdzie w USA przeciętna cena pszenicy SRW Nr 2 oraz HRW Nr 1, w porównaniu do notowań sprzed tygodnia, praktycznie nie uległa zmianie. Cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji również pozostała na poziomie sprzed tygodnia.
 
W tym czasie w Niemczech pszenica potaniała o 1%, a na Ukrainie o 1% podrożała. W ciągu tygodnia giełdowe ceny jęczmienia paszowego w Niemczech i we Francji wzrosły odpowiednio o 1% i o 3%, a w USA zmalały o 1%.
 
Ceny kukurydzy na giełdzie w Argentynie i w USA ukształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed tygodniem, a we Francji o 3% wyższym.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!