| Autor: redakcja1

Szacunek zbiorów zbóż

W Polsce w 2022 r. według wstępnego szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 5,9 mln ha i była o 7% niższa niż przed rokiem.

Szacunek zbiorów zbóż
Powierzchnia uprawy pszenicy ukształtowała się w granicy 2,5 mln ha, pszenżyta – 1,2 mln ha, żyta – 0,7 mln ha, jęczmienia – 0,6 mln ha, owsa – 0,5 mln ha, a mieszanek zbożowych –0,4 mln ha.

Jak wynika z danych GUS tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami, ale bez kukurydzy, prosa i gryki ukształtują się na poziomie 26,6 mln ton względem 27 mln ton w 2021 r., co daje spadek o 1%. Zbiory pszenicy oceniono na 13 mln ton, a więc więcej o 6,6% niż w poprzednim roku, żyta – mniej o 5% do 2,4 mln ton, a pszenżyta – więcej o 2% do 5,5 mln ton.

Przebieg warunków pogodowych w czasie żniw będzie miał decydujący wpływ na ostateczny wynik i jakość zbiorów zbóż. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z tygodniowego raportu Infograin zaawansowanie zbiorów pszenicy jest zróżnicowane regionalnie.

Na zachodzie i południowym zachodzie Polski zaawansowanie żniw oceniane jest na 60-70%. Południe kraju jest zaawansowane w 40-50%, centrum 20-30%, południowy wschód i wschód Polski rozpoczyna zbiór, podczas gdy północ dopiero rozpoczyna zbiory rzepaku. Ostatni weekend lipca br. przyniósł intensywne opady deszczu na południu, w centrum oraz na północy kraju, wstrzymując żniwa i zwiększając obawy o jakość ziarna, szczególnie w regionach południowych i centralnych, gdzie pszenica jest gotowa do zbiorów.


Tagi:
źródło: