| Autor: redakcja1

Według FAO produkcja, zużycie i zapasy zbóż spadną w nowym sezonie

Utrzymujące się warunki suszy w krajach półkuli północnej spowodowały znaczne ograniczenie najnowszych prognoz FAO dotyczących produkcji zbóż w sezonie 2022/23. Ustalona na poziomie 2 774 mln ton, światowa produkcja zbóż została obniżona o 17,2 mln ton w stosunku do poprzedniego raportu opublikowanego w lipcu i przewiduje spadek o 1,4 procent (38,9 mln ton) rok do roku.

Według FAO produkcja, zużycie i zapasy zbóż spadną w nowym sezonie
Większość rewizji w dół w tym miesiącu dotyczy zbóż gruboziarnistych, przy prognozowanej globalnej produkcji 1 483 mln ton, 17,9 mln ton niższej od oczekiwań w lipcu i 1,8% (26,8 mln ton) niższej od 2021 r. Większość oczekiwanych spadków dotyczy produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej, gdzie wyjątkowo gorące i suche warunki pogodowe panujące od późnej wiosny, szacuje się, że plony spadły o 16 procent w porównaniu z poprzednią średnią pięcioletnią. Podobnie perspektywy produkcji kukurydzy w Stanach Zjednoczonych są umiarkowanie obniżone, głównie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych na Środkowym Zachodzie, które ograniczyły perspektywy plonów.

Niedobory opadów miały również negatywny wpływ na oczekiwane plony jęczmienia i sorgo w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, które w dużej mierze stanowią podstawę cięć dokonanych w prognozach globalnej produkcji obu zbóż.

Spadek ten z nawiązką zrekompensował korekty w górę prognoz dotyczących produkcji kukurydzy, oparte na oczekiwanych wzrostach plonów w Argentynie i na Ukrainie, gdzie produkcja nadal spada o 38 procent rok do roku.

Dla kontrastu, prognoza światowej produkcji pszenicy w 2022 r. została podniesiona w tym miesiącu o 6,7 mln ton i ma teraz osiągnąć 777 mln ton, tylko ułamkowo mniej niż w 2021 r.

Poprawa perspektyw wynika w dużej mierze z sprzyjających warunków pogodowych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, które zwiększają perspektywy plonów i wzmacniają oczekiwania dotyczące ożywienia produkcji w 2022 r. oraz w Federacji Rosyjskiej, gdzie wydajność pszenicy prawdopodobnie osiągnie najwyższy poziom w historii, ponieważ utrzymująca się korzystna pogoda wzmocniła oczekiwania dotyczące plonów wiosennych upraw.

Niedawno opublikowane oficjalne szacunki wskazują również na większą niż wcześniej oczekiwano produkcję w Chinach. Z drugiej strony, utrzymujące się niedobory opadów w większości krajów Unii Europejskiej miały negatywny wpływ na produkcję pszenicy, która w tym miesiącu została umiarkowanie zmniejszona.
 
Prognoza dla światowych zapasów zbóż na koniec sezonu 2022/23

Korekta w dół produkcji zbóż (razem) przełożyła się na obniżeniem oczekiwanych zapasów o 9,3 miliona ton (od lipca - poprzednia prognoza), do 845 milionów ton, co oznacza spadek o 2,1 procent (18,5 miliona ton) w porównaniu z poziomem otwarcia. W rezultacie oczekuje się, że wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania spadnie nieznacznie z 30,9 proc. w 2021/22 do 29,5% w 2022/23, najniższego poziomu od 2013/14, ale wciąż stosunkowo wysokiego z perspektywy historycznej.

Korekta w dół światowych zapasów zbóż jest w dużej mierze wynikiem niższych zapasów kukurydzy przewidzianych w Unii Europejskiej, spowodowanych mniejszymi perspektywami produkcji w stosunku do poprzedniego raportu z lipca.

Po korekcie w dół o 8,3 mln ton w tym miesiącu przewiduje się, że światowe zapasy zbóż gruboziarnistych skurczą się o 4 procent (14,7 mln ton) poniżej poziomu otwarcia, do 355 mln ton.

Przewiduje się, że światowe zapasy pszenicy wyniosą na koniec sezonu 299 mln ton, prawie bez zmian od lipca, ale nieznacznie wzrosną (0,7 proc. lub 2,0 mln ton) powyżej poziomu z otwarcia. Jednak większość przewidywanego wzrostu rok do roku koncentruje się w Chinach i Federacji Rosyjskiej, a w mniejszym stopniu w Kanadzie i na Ukrainie. Z kolei znaczne spadki spodziewane są w Unii Europejskiej i Indiach, a mniejsze w Australii, Stanach Zjednoczonych i kilku krajach Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.


Tagi:
źródło: