| Autor: redakcja1

Wstępna ocena stanu upraw

Według informacji GUS powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi pod zbiory w 2024 r. jest niższa od ubiegłorocznej o 1,6% i wynosi około 5,7 mln ha.

Wstępna ocena stanu upraw
Zbożami ozimymi obsiano 4,5 mln ha, czyli o 0,8% mniej niż rok wcześniej. Pszenicy ozimej zasiano blisko 2,3 mln ha, pszenżyta ozimego – ponad 1,1 mln ha, żyta około 0,7 mln ha, a jęczmienia ozimego – około 0,3 mln ha.

GUS wstępnie ocenia, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano około 1,2 mln ha, a więc mniej o ok. 4,4% niż wynosiła powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym.

W tym sezonie straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były nieznaczne. Stan upraw zbóż ozimych, a także zbóż jarych był lepszy od ubiegłorocznego. Wznowienie wegetacji roślin ozimych na przeważającym obszarze kraju rozpoczęło się w drugiej połowie lutego 2024 r.

Warunki agrometeorologiczne w okresie wiosny były zróżnicowane. W wielu rejonach kraju nadmierne uwilgotnienie gleby utrudniało lub uniemożliwiało wykonywanie wiosennych prac polowych oraz powodowało opóźnienia w rozpoczęciu siewów zbóż jarych. Jednak ciepła i słoneczna pogoda na przełomie marca i kwietnia przyspieszyła tempo wzrostu i rozwoju roślin.

Kwietniowe przymrozki spowodowały uszkodzenia niektórych upraw rolnych. Ponadto w wielu rejonach kraju pod koniec kwietnia i w pierwszej połowie maja wystąpiło przesuszenie wierzchniej warstwy gruntu, a potrzeby wodne roślin nie były w pełni zaspokojone.


Tagi:
źródło: