| Autor: redakcja1

Zagraniczny handel zbożami

W okresie czterech miesięcy sezonu 2022/2023 wywóz ziarna zbóż z Polski wyniósł blisko 3,4 mln ton i był większy o 27% niż w analogicznym okresie sezonu 2021/2022.

Zagraniczny handel zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 49%, kukurydza – 30%, pszenżyto – 9%, żyto – 6%, a jęczmień – 4%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 66% wywiezionego ziarna, głównie w Niemczech 1,4 mln ton i 42% eksportu ziarna i Niderlandach - 291 tys. ton i 9%.

Eksport pszenicy był o 44% większy niż w porównywalnym okresie rok wcześniej i wyniósł 1,65 mln ton. W tym czasie wywóz żyta zmalał o 48% do 206 tys. ton, owsa – o 43% do 45 tys. ton, jęczmienia – o 37% do 146 tys. ton, a pszenżyta – o 5% do 318 tys. ton.

Blisko 2,2 razy większy był natomiast wywóz kukurydzy osiągając 1 mln ton. Ziarno pszenicy dostarczano głównie do Niemiec - 456 tys. ton i 28% eksportu tego ziarna, Nigerii - 238 tys. ton i 14%, RPA - 160 tys. ton i 10%, Arabii Saudyjskiej - 115 tys. ton i 7% oraz Kenii - 105 tys. ton i 6%. Odbiorcą żyta były przede wszystkim Niemcy, kukurydzy i jęczmienia – Niemcy i Niderlandy, a owsa – Niderlandy oraz Niemcy.

Wartość eksportu ziarna zbóż w okresie czterech miesięcy sezonu 2022/2023 wyniosła 1,2 mld EUR i była wyższa o 99% niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. W okresie lipiec-październik 2022 r. do kraju przywieziono 1,3 mln ton ziarna zbóż o wartości około 327 mln EUR. Saldo wartościowe handlu zagranicznego wyniosło 846 mln EUR i było o 70% wyższe niż w tym sa-mym okresie 2021 r.


 


Tagi:
źródło: